Negatieve kascontrole

Negatieve kascontrole

Als u gebruikmaakt van de uitbreidingsmodule Accountants Toolkit, dan kunt u in het venster Dagboekbladzijden met Rapporten > Negatieve kascontrole controleren of in dagboeken een negatief saldo voorkomt. De mutaties worden gecontroleerd op datum. Voor mutaties met dezelfde datum wordt uitgegaan van de volgorde van invoer. AccountView controleert alleen dagboeken van het type Bank/Kas. Als er geen dagboeken met een negatief saldo zijn, dan wordt dit gemeld en wordt het overzicht niet getoond:

Dagboekbladzijden

Als u uitsluitend dagboeken van het type Kas wilt controleren, markeert u:

Negatieve kascontrole