Nieuw venster in AccountView versie 9.4a Leveranciers per artikel

Nieuw venster in AccountView versie 9.4a Leveranciers per artikel

Vanaf AccountView versie 9.4a hebt u de mogelijkheid prijswijzigingen aan te brengen via een nieuw venster: Leveranciers per artikel. Dit venster bestaat naast de al bestaande vensters Leveranciers per artikel en Artikelen per leverancier, die tot nu toe alleen als subvensters vanuit Artikelen waren op te vragen.

In het venster Leveranciers per artikel dat u opent via Document > Stamgegevens administratie > Leveranciers per artikel vindt u een overzicht van alle voorraadartikelen, leveranciers en inkoopprijzen.

Zoals in vrijwel alle vensters, kunt u ook in Leveranciers per artikel een selectie definiëren met Beeld > Selecteren. Wanneer u beschikt over de Business-uitvoering van AccountView, dan kunt u ook extra kolommen toevoegen met Beeld > Kolommen.

Daarnaast is de optie Bewerken > Prijsmutaties, die al in het venster Artikelen bestond, ook in dit nieuwe venster te kiezen. In dat geval heeft de optie als extra dat u in de wizard kunt selecteren of u in het rapport een sortering wilt op artikel of op leverancier. Ook is ervoor gezorgd dat wijzigingen van inkoopprijzen in het venster Artikelen automatisch worden overgenomen in het venster Leveranciers per artikel en omgekeerd. Eveneens wordt een wijziging van een leverancier in het venster Artikelen direct zichtbaar in het venster Leveranciers per artikel.