Vooruitfactureren abonnementen

Vooruitfactureren abonnementen

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat u werkt met een boekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Om in december abonnementen te factureren voor januari maakt u in dat geval gebruik van de vooruitfactureringstermijn. Deze legt u vast in uw abonnementgroepen. Deze vindt u met Document > Stamgegevens administratie > Abonnementgroepen > F6.

Leg in dit veld de termijn van vooruitfactureren vast, in dit voorbeeld één maand. U kunt ook kiezen voor Dagen, Weken, of Kwartalen. Afhankelijk van het factureringsinterval en de gegenereerde factureringsdatums komen hiermee een aantal factureringsdatums uit het volgende boekjaar beschikbaar in het huidige boekjaar. Deze factureringsdatums worden toegevoegd aan de tab Perioden van het venster Stamgegevens abonnement.

Als u de vooruitfactureringstermijn hebt gewijzigd, dan moet u in het venster Abonnementen nog Document > Factureringsperioden herrekenen kiezen om het benodigde aantal perioden in het volgende boekjaar aan te maken.