Updates

Updateprocedure AccountView naar versie 9.6a

Support ID: AV-257647
Product: AccountView Windows

Inleiding

De updateprocedure van AccountView hebt u nodig om succesvol uw huidige AccountView-versie te updaten naar AccountView versie 9.6a.

Als u ter plaatse ondersteuning wilt of ondersteuning bij de inrichting of implementatie, kunt u contact opnemen met uw AccountView-leverancier. Vraag voordat u deze inschakelt naar de kosten van de ondersteuning. Mocht uw leverancier of een andere deskundige de update voor u uitvoeren, overhandig dan altijd deze updateprocedure.

Let op: Lees de updateprocedure volledig door voordat u de stappen uitvoert.

Wat hebt u nodig?

Het enige dat u nodig hebt:

 • De stappen uit deze procedure.
 • Uw licentiegegevens voor de nieuwe AccountView-versie.
 • Het installatiebestand dat u met deze procedure kunt ophalen.

Wanneer u niet beschikt over de licentiegegevens, kunt u deze nog opvragen bij uw AccountView-leverancier. Als u werkt met versie 9.6, dan kunt u deze ook ophalen vanuit AccountView met Opties > Licentie downloaden. Het aanvragen van de nieuwste versie is ook mogelijk via uw AccountView-leverancier of op de pagina Update aanvragen van onze website.

Kies uw AccountView-uitvoering

De beschrijving voor het updaten van AccountView is onderverdeeld in de stappen voor de uitvoering AccountView Solo en de stappen voor de uitvoeringen AccountView Team en Business. Controleer voor welke uitvoering uw licentie geldt door in uw huidige versie Help > Infoline te kiezen. In Infoline vindt u rechtsonderaan de uitvoering waarmee u werkt. Als u deze optie niet hebt, dan kunt u dit navragen bij uw AccountView-leverancier.

Kies hieronder de uitvoering waarmee u werkt en volg de stappen.

Overzicht van de stappen

1. Update voorbereiden
    1.1 Programma en systeem organiseren
    1.2 Locaties controleren
    1.3 AccountView afsluiten voor anderen
    1.4 Backup maken
    1.5 AccountView afsluiten
2. Update uitvoeren
    2.1 Computer kiezen om de installatie op uit te voeren
    2.2 Licentievoorwaarden
    2.3 Bestaande installaties gevonden
    2.4 Bestandslocaties
    2.5 Gereed om AccountView te installeren
3. Werkstationinstallatie
4. AccountView starten
5. Programma en systeem organiseren
6. Administraties converteren

1          Update voorbereiden

1.1          Programma en systeem organiseren

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Kies Document > Organiseren > Programma.
 3. Kies Document > Organiseren > Systeem.

1.2          Locaties controleren

Kies Help > Info en noteer onderstaande locaties. Deze hebt u nodig in stap 2.2.

 • Programmabestanden:          __________________________________

1.3          Backup maken

Maak een kopie van de gehele AccountView-omgeving met de Windows Verkenner. Hiermee worden de programmabestanden, systeemtabellen, administratiemappen, kopiedocumenten en layoutbestanden bedoeld:

 • De locatie van de programmabestanden die u hebt genoteerd in stap 1.2.
 • De locatie van de systeemtabellen, als dit een andere locatie is dan de programmabestanden. Controleer dit nog via Help > Info.
 • In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.
 • Kopiedocumenten: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer via Opties > Instellingen > Administratie > Algemeen > Kopiedoc in Map kopiedoc in welke map deze worden aangemaakt.
 • Layoutbestanden: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer dan in de stamgegevens van taalcodes (Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes) op de tabs Facturering en/of Aanmaningen waar uw layoutbestanden zijn opgeslagen.

Wij raden altijd aan een volledige kopie te maken. Mocht u hier echter niet uitkomen, dan kunt u met de onderstaande stappen ook een kopie maken van administratiemappen en systeemtabellen in AccountView. Houd er rekening mee dat met onderstaande stappen de kans bestaat dat uw backup niet volledig is.

 1. Kies Bestand > Administraties en kies daarna Document > Backup > Aanmaken.
 2. Markeer in het venster Backup aanmaken de opties Administraties en Systeem en voer een locatie in voor de backup (bijvoorbeeld de map 'Mijn documenten').
 3. Kies Volgende en kies Alle in Admin.bereik om voor alle administraties een backup te maken. Kies daarna Backup.

Belangrijk: Bewaar de backup totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie en uw administraties naar wens functioneren.

1.4          AccountView afsluiten

Sluit AccountView af. Ook een eventuele COM-koppeling vanuit een ander softwarepakket mag niet meer actief zijn.

2          Update uitvoeren

2.1          Computer kiezen om de installatie op uit te voeren

De installatie moet worden uitgevoerd op de machine waarop de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd (zie de map die u hebt genoteerd bij stap 1.2). Dus als AccountView lokaal op 1 werkstation is geïnstalleerd, voer dan de installatie uit op dat werkstation. Als AccountView op een server is geïnstalleerd, voer dan de installatie op de server uit. 

Het installatiebestand kunt u ophalen door de volgende link te volgen: AccountView 9.6a installatiebestand. Kies de optie Uitvoeren (in het Engels Run) in uw browser. Wanneer u het installatiebestand alleen kunt opslaan in uw browser, dan moet u het installatiebestand eerst opslaan en dan openen. Hierna start de setup van AccountView 9.6a.

Afhankelijk van uw besturingssysteem krijgt u na het openen van het opgehaalde installatiebestand een beveiligingswaarschuwing vanuit Windows. In de melding kunt u de optie Acties of Meer informatie kiezen, waarna u de optie Toch uitvoeren kunt kiezen.

2.2          Licentievoorwaarden

De installatie wordt gestart. Accepteer de licentievoorwaarden en kies Volgende.

2.3          Bestaande installaties gevonden

Als er al een eerdere versie van AccountView is geïnstalleerd op deze computer, dan wordt het venster Bestaande installaties gevonden getoond. Indien er geen eerdere installatie is gevonden, dan wordt direct het venster Bestandslocaties getoond en kunt u verder met stap 2.4.

Controleer of de Installatielocatie van de gevonden installatie overeenkomt met de locatie van de programmabestanden die u hebt genoteerd in in stap 1.2. In dat geval zult u de optie Bestaande installatie bijwerken moeten kiezen en de gevonden installatie eronder aanklikken met de juiste Installatielocatie. Kies hierna Volgende en voltooi de installatie met de informatie in stap 2.5.

Indien in geen van de regels de Installatielocatie overeenkomt met de locatie die is genoteerd in stap 1.2, dan zult u moeten kiezen voor Nieuwe installatie uitvoeren en Volgende. Voer de installatielocatie handmatig in met de informatie in stap 2.4.

2.4          Bestandslocaties

De locatie van de programmabestanden hebt u genoteerd in stap 1.2. Voer deze locatie in onder AccountView of wijs deze map aan via de knop Browse.

De optie Runtime-componenten installeren staat standaard gemarkeerd en installeert de werkstationinstallatie om AccountView op te kunnen starten en de AccountView Communication Service. Deze service is onderdeel van de Visma-diensten in AccountView

De installatielocatie voor de AccountView Communication Service hoeft niet te worden aangepast. Als deze service al is geinstalleerd, dan wordt deze herkend en geüpdatet naar de nieuwe versie. Het veld is in dat geval grijs en kan niet worden aangepast.

2.5          Gereed om AccountView te installeren

Controleer of de AccountView-installatielocatie overeenkomt met de locatie van de programmabestanden die u hebt genoteerd in stap 1.2. Kies vervolgens de knop Volgende en uiteindelijk de knop Afsluiten.

3          Werkstationinstallatie

Als AccountView op een server is geïnstalleerd en u AccountView op een of meer werkstations wilt starten, dan is het nodig om de werkstationinstallatie op de werkstations uit te voeren.

De werkstationinstallatie kunt u vinden in de map WorkstationInstall in de genoteerde locatie van het programma in stap 1.2. U kunt het installatiebestand ook ophalen via AccountView 9.6a Runtime Installatie.

4          AccountView starten

De eerste keer dat de nieuwe versie van AccountView na de update wordt opgestart, zult u worden gevraagd om uw licentiegegevens in te voeren. De licentiegegevens kunt u automatisch laten invoeren wanneer u deze in PDF-formaat hebt. Dit is mogelijk door in de PDF op Ctrl+A (alles selecteren) te drukken en daarna op Ctrl+C (kopiëren) te drukken. Hierdoor worden uw gegevens op het klembord geplaatst en ziet u "1" staan bij Aantal gevonden licenties. Hierna kiest u Plakken vanaf klembord en worden uw licentiegegevens overgenomen. Nadat u OK hebt gekozen, vindt de systeemconversie plaats.

5          Programma en systeem organiseren

Na het starten wordt naar verwachting uw laatst geopende administratie geopend. Eerst moeten echter het programma en het systeem worden georganiseerd. Volg de onderstaande stappen:

 1. Kies Nee als u deze melding ziet: "Administratie '[...]' moet eerst worden bijgewerkt. Nu bijwerken?" 2. Kies Ja als u deze melding ziet: "Start AccountView opnieuw om het Service Pack te activeren. AccountView nu afsluiten?" 3. Na het opnieuw starten worden de modulegegevens geactiveerd. Kies nogmaals Nee als de melding om de administratie bij te werken wordt getoond.

 4. Kies Bestand > Administraties.
 5. Kies Document > Organiseren > Programma.
 6. Kies Document > Organiseren > Systeem.

6          Administraties converteren

Kies per administratie Document > Organiseren > Administratie in het venster Administraties.

Tip 1: Het is mogelijk om alle administraties of een deel daarvan in één keer te organiseren. Zie de supportnote Administraties organiseren in AccountView Windows.

Tip 2: Organiseer alleen die administraties waarin u direct na de update moet werken. Andere administraties kunt u later op ieder gewenst moment organiseren. Bij het openen van een administratie wordt automatisch gevraagd of u die wilt organiseren.

Tip 3: Bewaar altijd de volledige backup van stap 1.4 totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

Overzicht van de stappen

A. Algemene voorbereidingen
Doel: Vaststellen dat uw organisatie klaar is voor het uitvoeren van de update.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot één uur.

    A.1 Ga na of er maatwerk is geïnstalleerd
    A.2 Ga na of er uitwisseling plaatsvindt met uw accountant
    A.3 Oriënteer u op de nieuwe functionaliteit
    A.4 Ga na of ondersteuning gewenst is

B. Update voorbereiden
Doel: Zorgen dat de huidige AccountView-installatie klaarstaat om de update uit te voeren.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot één uur.

    B.1 Zorg dat u de enige gebruiker bent die AccountView heeft gestart
    B.2 Controleer locaties
    B.3 Controleren op taaluitbreiding
    B.4 Installeer het laatste Service Pack
    B.5 Organiseer programma en systeem   
    B.6 Sluit AccountView af
    B.7 Maak een volledige kopie

C. Update uitvoeren
Doel: De nieuwe AccountView-versie installeren.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met één tot vier uur.

    C.1 Kies computer om de installatie op uit te voeren
    C.2 Licentievoorwaarden
    C.3 Bestaande installaties gevonden
    C.4 Bestandslocaties
    C.5 Gereed om AccountView te installeren
    C.6 Werkstationinstallatie
    C.7 Start AccountView
    C.8 Organiseer programma en systeem

D. Update per administratie
Doel: De administraties geschikt maken voor de nieuwe AccountView-versie.
Duur: Afhankelijk van de grootte van uw administratie, houd rekening met een kwartier tot één uur per administratie.

    D.1 Update van de administratie

E. Aandachtspunten in de nieuwe versie
Doel: Eventuele wijzigingen in de functionaliteit doorvoeren.
Duur: Afhankelijk van de omvang van uw organisatie, houd rekening met een kwartier tot één uur.

    E.1 Update Visma On Premise Gateway

A          Algemene voorbereidingen

A.1          Ga na of er maatwerk is geïnstalleerd

Kies Bestand > Administraties en vervolgens Rapporten > Add-Ins, markeer het veld Eigen aanpassingen onderdrukken en druk het rapport af. Als u de optie niet kunt kiezen, is er geen maatwerk geïnstalleerd.

Als u de melding "Geen gegevens voor rapport aanwezig" krijgt, is er geen maatwerk geïnstalleerd. Als er wel een rapport wordt afgedrukt, vindt u in de kolom Vendor een afkorting van de leverancier van het maatwerk. Neem in dit geval contact op met uw AccountView-leverancier.

A.2          Ga na of er uitwisseling plaatsvindt met uw accountant

Veel accountantskantoren gebruiken backups om gegevens met hun cliënten uit te wisselen. AccountView ondersteunt alleen gegevensuitwisseling tussen gelijke versies. Neem zonodig contact op met uw accountant om na te gaan welke versie wordt gebruikt en hoe uw uitwisseling gaat verlopen in de nieuwe versie. Meer informatie over het uitwisselen van administraties vindt u in Uitwisselen AccountView-administraties.

A.3          Oriënteer u op de nieuwe functionaliteit

Op de volgende pagina vindt u een compleet overzicht per AccountView-versie van alle gewijzigde en nieuwe functionaliteit: Nieuw in AccountView. Met deze documenten kunt u zich op de hoogte stellen van de wijzigingen in de nieuwe versie. Om ongewenste verrassingen te voorkomen moeten uw AccountView-gebruikers ruim vóór de update dit document hebben gelezen.

Ook kunt u in de helpfunctie van AccountView in de nieuwe versie meer informatie vinden over de nieuwe functionaliteit. Deze vindt u met Help > Index en de zoekterm 'Nieuw in AccountView'.

A.4          Ga na of ondersteuning gewenst is

Bij het uitvoeren van een update kunnen ook implementatie- of inrichtingsvraagstukken aan bod komen. Uw AccountView-leverancier is de aangewezen partij om u hierbij te ondersteunen. Bepaal nadat u deze procedure volledig hebt gelezen of ondersteuning gewenst is van uw AccountView-leverancier.

De AccountView-supportafdeling zal geen prioriteit geven aan supportverzoeken die ontstaan na het uitvoeren van de update, en die redelijkerwijs hadden kunnen worden voorkomen door het volgen van deze updateprocedure.

B          Update voorbereiden

B.1          Zorg dat u de enige gebruiker bent die AccountView heeft gestart

Controleer met Document > Stamgegevens programma > Ingelogde gebruikers of u de enige AccountView-gebruiker bent. Zorg er bovendien voor dat u alle rechten hebt in AccountView en Windows. Afhankelijk van uw modulesamenstelling kunt u ook gebruikmaken van Systeemberichten om te zorgen dat alle gebruikers AccountView automatisch afsluiten. Zie voor meer informatie ook de volgende supportnote: Veelgestelde vragen - Update - 6. Er zijn nog gebruikers ingelogd in AccountView.

Als u gebruikmaakt van een COM-koppeling met een ander softwarepakket, dan moet u deze stoppen. Ook kunnen er andere koppelingen actief zijn die AccountView gebruiken. Voorbeelden van Windows services die voor koppelingen met bijvoorbeeld Visma-diensten worden gebruikt en gestopt moeten worden zijn:

 • AccountView Backoffice Server Service

 • AccountView Communication Service

 • Visma On Premises Gateway-service

De Windows services moeten worden gestopt op de computer waar de programmamap van AccountView staat. Meer informatie over deze services vindt u in AccountView Extra’s.

B.2          Locatie controleren

Kies Help > Info en noteer onderstaande locatie:

Programmabestanden:                                                                        

B.3          Taaluitbreiding controleren

Controleer of u in AccountView Opties > Taal kunt kiezen. Hebt u de optie niet, dan kunt u de Nederlandse installatie gebruiken in stap C.1. Hebt u de optie wel, dan beschikt de licentie over een taaluitbreiding (Engels, Frans of Duits). In dat geval moet u de internationale installatie in stap C.1 gebruiken voor de update.

B.4          Installeer het laatste Service Pack

Zorg via de Service Packs ervoor dat voor uw versie het nieuwste Service Pack geïnstalleerd is.

B.5          Organiseer programma en systeem

 1. Kies Bestand > Administraties.
 2. Kies Document > Organiseren > Programma.
 3. Kies Document > Organiseren > Systeem.

B.6          Sluit AccountView af

Zorg ervoor dat AccountView is afgesloten.

B.7          Maak een volledige kopie van AccountView

Maak een kopie van de gehele AccountView-omgeving met de Windows Verkenner. Hiermee worden de programmabestanden, systeemtabellen, administratiemappen, kopiedocumenten en layoutbestanden bedoeld:

 • De locatie van de programmabestanden hebt u genoteerd bij stap B.2.
 • De locatie van de systeemtabellen, als dit een andere locatie is dan de programmabestanden. Controleer dit nog via Help > Info.
 • In het venster Administraties ziet u in de kolom Map administratie de locaties van de administratiemappen.
 • Kopiedocumenten: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer dan in stap 1.3 van Kopiedocumenten automatisch aanmaken in welke map deze worden aangemaakt.
 • Layoutbestanden: Als u hiervan gebruikmaakt, controleer dan in de stamgegevens van taalcodes (Document > Stamgegevens administratie > Taalcodes) op de tabs Facturering en/of Aanmaningen waar uw layoutbestanden zijn opgeslagen.

Belangrijk:Bewaar deze kopie totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

C          Update uitvoeren

C.1          Kies computer om de installatie op uit te voeren

De installatie moet worden uitgevoerd op de machine waarop de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd (zie de map die u hebt genoteerd bij stap B.2). Dus als AccountView op een server is geïnstalleerd, voer dan de installatie op de server uit. Als AccountView lokaal op één werkstation is geïnstalleerd, voer dan de installatie uit op dat werkstation.

Hier haalt u het installatiebestand op. In stap B.3 hebt u gecontroleerd welk installatiebestand u nodig hebt voor uw licentie:

Kies de optie Uitvoeren (in het Engels Run) in uw browser. Wanneer u het installatiebestand alleen kunt opslaan in uw browser, dan moet u het installatiebestand eerst opslaan en dan openen. Hierna start de setup van AccountView 9.6a.

Afhankelijk van uw besturingssysteem krijgt u na het openen van het opgehaalde installatiebestand een beveiligingswaarschuwing vanuit Windows. In de melding kunt u de optie Acties of Meer informatie kiezen, waarna u de optie Toch uitvoeren kunt kiezen.

C.2          Licentievoorwaarden

De installatie wordt gestart. Accepteer de licentievoorwaarden en kies Volgende.

C.3          Bestaande installaties gevonden

Als er al een eerdere versie van AccountView is geïnstalleerd op deze computer, dan wordt het venster Bestaande installaties gevonden getoond. Indien er geen eerdere installatie is gevonden, dan wordt direct het venster Bestandslocaties getoond en kunt u verder met stap C.4.

Controleer of de Installatielocatie van de gevonden eerdere installatie overeenkomt met de locatie van de programmabestanden die u hebt genoteerd in stap B.2. In dat geval zult u de optie Bestaande installatie bijwerken moeten kiezen en de gevonden installatie eronder aanklikken met de juiste Installatielocatie. Kies hierna Volgende en voltooi de installatie met de informatie in stap C.5.

Indien in geen van de regels de Installatielocatie overeenkomt met de locatie die is genoteerd in stap B.2, dan zult u moeten kiezen voor Nieuwe installatie uitvoeren en Volgende. Voer de locatie van de programmabestanden die u hebt genoteerd in stap B.2 handmatig in met de informatie in stap C.4.

C.4          Bestandslocaties

De locatie van de programmabestanden hebt u genoteerd in stap B.2. Voer deze locatie in onder AccountView of wijs deze map aan via de knop Browse.

De optie Runtime-componenten installeren staat standaard gemarkeerd en installeert de werkstationinstallatie om AccountView op te kunnen starten en de AccountView Communication Service. Deze service is onderdeel van de Visma-diensten in AccountView.

De installatielocatie voor de AccountView Communication Service hoeft niet te worden aangepast. Als deze service al is geinstalleerd, dan wordt deze herkend en geüpdatet naar de nieuwe versie. Het veld is in dat geval grijs en kan niet worden aangepast.

C.5          Gereed om AccountView te installeren

Controleer of de AccountView-installatielocatie overeenkomt met de locatie van de programmabestanden die u hebt genoteerd in stap B.2. Kies vervolgens de knop Volgende en uiteindelijk de knop Afsluiten.

C.6          Werkstationsinstallatie

De werkstationinstallatie is onderdeel van de installatie en hoeft dus niet meer te worden uitgevoerd op de machine waarop de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd.

Na de update is een werkstationinstallatie van versie 9.6a nodig op de werkstations waar AccountView wordt opgestart. Het installeren van de werkstationinstallatie is mogelijk door een runtime-installatie van AccountView 9.6a uit te voeren. Deze vindt u in de map WorkstationInstall in de map waarin AccountView bij u is geïnstalleerd. U kunt het installatiebestand ook ophalen via AccountView 9.6a Runtime Installatie.

De aandachtspunten bij de runtime-installatie van AccountView, zoals de installatie van het .NET Framework 4.5.2, staan beschreven in Aandachtspunten AccountView-installatie.

C.7          Start AccountView

De eerste keer dat de nieuwe versie van AccountView na de update wordt opgestart, zult u worden gevraagd om uw licentiegegevens in te voeren. De licentiegegevens kunt u automatisch laten invoeren wanneer u deze in PDF-formaat hebt. Dit is mogelijk door in de PDF op Ctrl+A (alles selecteren) te drukken en daarna op Ctrl+C (kopiëren) te drukken. Hierdoor worden uw gegevens op het klembord geplaatst en ziet u "1" staan bij Aantal gevonden licenties. Hierna kiest u Plakken vanaf klembord en worden uw licentiegegevens overgenomen. Nadat u OK hebt gekozen, vindt de systeemconversie plaats.

C.8         Organiseer programma en systeem

Na het starten wordt naar verwachting uw laatst geopende administratie geopend. Eerst moeten echter het programma en het systeem worden georganiseerd. Volg de onderstaande stappen:

 1. Kies Nee als deze melding wordt getoond: "Administratie '[...]' moet eerst worden bijgewerkt. Nu bijwerken?" 2. Kies Ja als deze melding wordt getoond: "Start AccountView opnieuw om het Service Pack te activeren. AccountView nu afsluiten?" 3. Na het opnieuw starten worden de modulegegevens geactiveerd. Kies nogmaals Nee als de melding om de administratie bij te werken wordt getoond.

 4. Kies Bestand Administraties.
 5. Kies Document Organiseren Programma.
 6. Kies Document Organiseren Systeem.

D          Update per administratie

D.1          Update van de administratie

Kies per administratie Document > Organiseren > Administratie in het venster Administraties.

Tip 1: Het is mogelijk om alle administraties of een deel daarvan in één keer te organiseren. Zie de supportnote Administraties organiseren in AccountView Windows.

Tip 2: Organiseer alleen die administraties waarin u direct na de update moet werken. Andere administraties kunt u later op ieder gewenst moment organiseren. Bij het openen van een administratie wordt automatisch gevraagd of u die wilt organiseren.

Tip 3: Bewaar altijd de volledige backup van stap B.6 totdat u er zeker van bent dat de nieuwe versie naar wens functioneert.

E         Aandachtspunten in de nieuwe versie

E.1          Update Visma On Premise Gateway

Als u vóór de update werkte met versie 9.6 waarin de Visma-diensten in AccountView waren ingericht en u beschikt over de module(s) Approval-koppeling of AutoReport-koppeling in de licentie, dan is het nodig om de Visma On Premises Gateway (OPG) te updaten.

De installatie van de Visma On Premises Gateway moet worden uitgevoerd op de machine waarop de AccountView-programmabestanden zijn geïnstalleerd (zie de locatie van de programmabestanden hebt u genoteerd in stap B.2). Controleer op de aanwezigheid van de service Visma On Premises Gateway op deze computer via de Windows services.

De installatie voor versie 9.6a is onderdeel van de AccountView Extra's en kunt u ophalen via AccountView Extra's versie 9.6a. In de map AccountView Extra's is het installatiebestand (Setup.exe) te vinden in de map Visma On Premises Gateway > opg_installer.zip > OPG_Installer. Start de installatie en doorloop de stappen.

Veelgestelde vragen over de update

Antwoorden op veelgestelde vragen over installatie en update vindt u op deze pagina.