AccountView Groothandel add-ons

AccountPlus

AccountPlus Partijenregistratie

Met AccountPlus Partijregistratie is het mogelijk om in AccountView aanvullende gegevens vast te leggen van een specifieke artikelvoorraad. Per partij kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Leverancier
  • Partijreferentie
  • Datum aanmaak/ontvangst
  • Gewicht, lengte, hoogte, breedte
  • THT-datum
  • Kwaliteit van de partij

AccountPlus Partijregistratie is een uitbreiding op AccountPlus Inkoop en kost € 4.500,-.

Lees meer op de website van Account Software

Prijsinformatie
BrancheView

Artikelsynoniemen

Het vinden van artikelen kan erg lastig zijn. Met de module artikelsynoniemen kunt u extra selectiecodes en barcodes vastleggen om artikelen te zoeken of te rubriceren. Zoeken op een uniek artikelnummer blijft uiteraard ook mogelijk. Tevens kunt u zoeknamen gebruiken om bij elkaar horende artikelen te catalogiseren en zo snel tot de juiste keuze te komen. Uitbreiding op de module Facturering.

Prijs van de oplossing: € 395,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
BrancheView

Barcodering

Met de module BrancheView Barcodering bent u in staat om vanuit AccountView etiketten af te drukken van artikelen uit de goederenstroom. Naast het gebruik van een specifieke etikettenprinter zoals Zebra, kan er ook gebruik gemaakt worden van etiketten die via de labeldesigner van AccountView worden gemaakt. 

Prijs van de oplossing: € 695,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
Consolit

Deelfacturatie werkorders

Deelfacturatie werkorders is een uitbreiding op Werkorders en biedt de mogelijkheid om termijnfacturen en/of voorschotten vanuit de werkorders te factureren. Ook kunt u de eindfactuur op regiebasis aanmaken en de eerder in rekening gebrachte vaste termijnbedragen en/of voorschotten in mindering te brengen op de eindfactuur. 

Prijs van de oplossing: € 895,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
BrancheView

Documentmanager Handel I en II

U kunt meerdere documenten (vrachtbrief, pakbon, factuur, enz.) automatisch tegelijk op diverse printers en uit diverse printerladen afdrukken of mailen vanuit één menufunctie met automatische verwerking. Dit zorgt voor tijdsbesparing in situaties waarbij vanuit de invoer van een verkooporder direct orderbevestigingen, pakbonnen, proeffacturen, duplicaten en dergelijke moeten worden afgedrukt.

Prijs van de oplossing: Vanaf € 495,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
Consolit

Dynamisch verkoopscherm - Intercompany

DVS Intercompany leveringen is een uitbreiding op Dynamisch verkoopscherm en de AccountView.NET Backoffice Server. U beschikt over de mogelijkheid om de artikelvoorraad uit andere administraties in te zien. U kunt bovendien via Intercompany orders de artikelen vanuit uw eigen administratie verkopen en direct vanuit een andere administratie laten leveren.

Prijs van de oplossing: € 895,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
Consolit

Dynamisch Verkoopscherm (DVS)

Met Dynamisch Verkoopscherm kunnen op eenvoudige wijze verkooporders worden voorbereid. De gebruiker kan snel door het beschikbare assortiment bladeren en op basis van verschillende kenmerken filteren, zodat prijs en beschikbaarheid snel zichtbaar worden. Alle reserveringen kunnen direct worden ingevoerd en een totaaloverzicht kan direct met de klant worden gecontroleerd.  

Prijs van de oplossing:  1.595,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
BrancheView

Factuurhistorie

Met de module BrancheView Factuurhistorie wordt een verzameling aangelegd van alle verwerkte facturen en factuurregels (inclusief tekstregels) vanuit de factureringsmodule van AccountView. Deze gegevens worden automatisch ook meegenomen naar het volgende boekjaar en kunnen gebruikt worden als basis voor nieuwe verkooporders en/of facturen of kunnen worden gebruikt voor het opnieuw afdrukken, eventueel met andere layout, van de factuur. 

Prijs van de oplossing: € 395,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
BrancheView

Factuursubtotalen

De module Factuursubtotalen maakt facturen overzichtelijker voor uw klanten door subtotalen op te nemen in uw verkoopfacturen. U laat het subtotaal automatisch toevoegen aan uw factuur op basis van onder andere artikelcode of artikelgroep. Subtotalen in andere velden zijn instelbaar door de gebruiker.

Buiten het automatisch toevoegen is er ook de mogelijkheid handmatig een subtotaal op te nemen op basis van gemarkeerde factuurregels.

Prijs van de oplossing: € 895,-

Lees meer op de website van BrancheView

 

Prijsinformatie
Consolit

Gemiddelde inkoopprijs (GIP) op basis van technische voorraad

De module Gemiddelde inkoopprijs (GIP) op basis van Technische voorraad I voorziet in de functionaliteit om al op het moment van goederenontvangst de gemiddelde inkoopprijs te berekenen, in plaats van bij het verwerken van de inkoopfactuur. De module is onmisbaar voor (groot)handelsbedrijven met sterk wisselde inkoopprijzen. 

Prijs van de oplossing: € 895,-

Lees meer op de website van Consolit over Gemiddelde Inkoopprijs (GIP) op basis van Technische voorraad I

Gemiddelde Inkoopprijs (GIP) op basis van Technische voorraad II is een uitbreiding op GIP op basis van Technische voorraad I. De module biedt de mogelijkheid om toeslagen, zoals transportkosten, verzekeringen, opslagkosten en kosten van keuringen in de gemiddelde inkoopprijs op te nemen en te verwerken. Ook bonussen kunnen worden geregistreerd.

Prijs van de oplossing: € 595,-

Lees meer op de website van Consolit voor meer informatie over Gemiddelde Inkoopprijs (GIP) op basis van Technische voorraad II

Prijsinformatie
BrancheView

Inlezen handterminal

Met de module BrancheView Inlezen handterminal krijgt u een middel in handen om goederenontvangsten en –uitgiften te scannen en te registeren. Daarnaast kan deze functionaliteit ook eenvoudig worden gebruikt voor inkoop- of verkooporders of het inventarisatie van uw voorraad.  

Prijs van de oplossing:  695,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
Consolit

Layout op voorraadbladzijden

Layout op voorraadbladzijden biedt de mogelijkheid om vanuit de voorraadbladzijden een layout af te drukken. Deze layout kan worden gebruikt als begeleidingsdocument voor het verplaatsen van voorraad tussen fysiek gescheiden voorraadmagazijnen of vestigingen. De module is een uitbreiding op de AccountView-modules Voorraad en Magazijnlocaties. 

Prijs van de oplossing: € 395,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
Consolit

Mobiele voorraadpunten

Met Mobiele voorraadpunten kunnen servicebedrijven de voorraad van de servicebussen registreren. Mobiele voorraadpunten geeft de gebruiker tijdens het invoeren van verkooporders/werkorders direct inzage in de voorraad per magazijnlocatie. Mobiele voorraadpunten is een uitbreiding op de AccountView-module Verkooporders en de Consolit Business Module Werkorders.

Prijs van de oplossing: € 1.950,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
Consolit

Objecten inclusief serienummers

Objecten, een aanvulling op de AccountView-handelsmodules Verkooporders, Verkoopfacturen, Inkoop en Voorraad, is bestemd voor tracking en tracing van complexe objectartikelen. U kunt de volledige administratie van objectartikelen bijhouden, bijvoorbeeld de in- en verkoop. Ook kunt u objecten voorzien van een garantietermijn en zelf serienummerreeksen genereren.

Prijs van de oplossing: € 1.295,-

Lees meer op de website van Consolit 

Prijsinformatie
Consolit

Orderinkoop werkorders

De module Orderinkoop werkorders biedt de mogelijkheid om vanuit werkorders via conceptbestellingen direct inkooporders aan te maken. Onmisbare functionaliteit voor service- en onderhoudsbedrijven die te maken hebben met dropshipment-leveringen, waarbij materialen vanuit de werkorder op projectniveau worden ingekocht en direct op locatie worden geleverd. 

Prijs van de oplossing: € 895,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
Consolit

Partijen I & II

Partijen biedt de mogelijkheid om partijen vast te leggen in AccountView. De tht-datum bepaalt of partijartikelen wel of niet verkocht mogen worden. De ingekochte en verkochte partijartikelen zijn volledig traceerbaar, ook wanneer deze zijn verwerkt in halffabricaten of geproduceerde eindartikelen. De module is onmisbaar voor bedrijven in de food- en farmaciebranche. 

Prijs van de oplossing: € 1.750,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
BrancheView

Partijregistratie I en II

BrancheView Partijregistratie geeft u optimale inzage in de complete historie en specificaties van partijen. U kunt zelf aangeven op welke artikelen een partij geregistreerd dient te worden. Dit kan zowel bij inkoop (ontvangsten), handmatige invoer en leveringen (verkoop) en facturatie. Per partij wordt de beschikbare voorraad en tht-datum vastgehouden. 

Prijs van de oplossing: vanaf € 1.750,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
Consolit

Picklisten

Picklisten is een onmisbaar instrument voor handels- en servicebedrijven die de beschikbare voorraad op basis van een criterium (bijvoorbeeld prioriteit) willen verdelen over de verkooporders en/of werkorders. Vanzelfsprekend ontbreekt de mogelijkheid niet om orders direct door middel van het afdrukken van de pakbon te leveren. 

Prijs van de oplossing: € 1.950,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
Consolit

Prijsafspraken

De module Prijsafspraken biedt de mogelijkheid om orderkosten en/of orderkorting te berekenen en toe te passen op verkooporders. Prijsafspraken werkt met aparte prijslijsten voor de orderkosten en orderkorting die per debiteur kunnen worden vastgelegd. U kunt met deze module ook werken met een aparte adviesverkoopprijs per artikel.

Prijs van de oplossing: € 595,- 

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
BrancheView

Serienummerregistratie I en II

BrancheView Serienummerregistratie geeft u optimale inzage in de complete historie en specificaties van serienummers. U kunt zelf aangeven van welke artikelen een serienummer geregistreerd dient te worden. Dit kan zowel bij inkoop (ontvangsten), handmatige invoer en leveringen (verkoop) en facturatie. 

Prijs van de oplossing: vanaf € 595,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
Arch-IT

SizeView Fashionsoftware voor de groothandel

SizeView is een branchespecifieke oplossing voor groothandels in de schoenen-, kleding- en sportbranche. Het systeem is in staat om artikel- en voorraadgegevens te tonen in een matrix waarin kleuren en maten worden getoond. SizeView wordt als geintegreerd onderdeel van AccountView Business Software geleverd. Voor deze oplossing zijn verschillende uitbreidingsmodules beschikbaar

Prijzen vanaf ca. € 2.000,- voor TEAM twee-userversie

Lees meer op de website van Arch-IT

Prijsinformatie
Arch-IT

Uitleveradviezen

Uitleveradviezen van Arch-IT berekent welke goederen kunnen worden uitgeleverd op basis van vastgelegde leverdatum, prioriteit van de order en zelf aan te brengen filters. Op basis van het (te wijzigen) advies kan het systeem automatisch backorder-regels bijwerken en ‘op te leveren’ zetten.

Prijs van de oplossing: € 895,-

Lees meer op de website van Arch-IT

Prijsinformatie
Consolit

Vestigingen

Vestigingen biedt de mogelijkheid om de voorraadaanvulling van vestigingen via interne orders vanuit het centrale magazijn plaats te laten vinden. De module ondersteunt de functionaliteit om vestigingen zelfstandig in te laten kopen of de inkoop via het centrale magazijn te laten verlopen. 

Prijs van de oplossing: € 2.495,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
Arch-IT

Voorraad in de tijd

Berekening van de te verwachten voorraad in de tijd op basis van lopende in- en verkooporders.
Het overzicht wordt getoond in een verticaal opgebouwd scherm (makkelijk scrollen) dat per week de berekende beschikbare voorraad toont.  (Voor deze modules geldt dat ‘magazijnen’ of ‘goederenuitgifte’ GEEN verplichte modules zijn)  

Prijs van de oplossing: € 750,-

Lees meer op de website van Arch-IT

Prijsinformatie
BrancheView

Voorraaddepots

Deze module biedt de mogelijkheid om voorraad te reserveren voor levering. Voorraden worden binnen AccountView naar een depot (magazijn) verplaatst waar vanuit niet geleverd kan worden.
Daarnaast is het mogelijk depots aan een debiteur te koppelen, zodat klantspecifieke voorraad kan worden geregistreerd.

Prijs van de oplossing:  € 1395,-

Lees meer op de website van BrancheView

Prijsinformatie
ScanSuite

Warehouse ScanSuite - de flexibele scanoplossing

ICS Vertex biedt de complete magazijnoplossing van software, handterminals barcodeprinters tot aan de verzendlabels.

Kortom één aanspreekpunt voor uw logistieke vraagstuk.

De software is volledig configureerbaar waardoor deze naadloos aansluit op de functionaliteit binnen AccountView en de gewenste workflows in het magazijn zonder probleem mogelijk zijn. Zodat doelstellingen als efficiëntieverbetering, accurate voorraad en papierloos werken gerealiseerd kunnen worden.

Keywords zijn: gebruikersvriendelijk, snellere en foutloze afhandeling, geautomatiseerde verwerking.

Praktijkvoorbeelden van ScanSuite:

 

Kijk voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak op de website.

Lees meer
Consolit

Werkelijke inkoopprijs partijen

De Consolit Business Module (CBM) Werkelijke inkoopprijs partijen is een uitbreiding op Partijen en biedt de mogelijkheid om per ingekochte partij de werkelijke inkoopprijs op te slaan. De voorraad van de partijartikelen wordt met de werkelijke inkoopprijs gewaardeerd. De voorraad wordt met de werkelijke inkoopprijs per partij op- en afgeboekt. 

Prijs van de oplossing:  3.250,-

Lees meer op de website van Consolit

Prijsinformatie
Consolit

Werkorders

De module Werkorders biedt de mogelijkheid om werkorders vast te leggen in AccountView. Werkorders I kan onder meer worden gebruikt voor service-orders, reparatie-orders en installatie-orders en is het onmisbare instrument voor alle service- en onderhoudsbedrijven die hun monteurs van de juiste, relevante informatie willen voorzien. 

Prijs van de oplossing:  1.295,-

Lees meer over Werkorders I op de website van Consolit

De module Werkorders II biedt de mogelijkheid om naast materiaalverbruik (Werkorders I), ook uren, inkopen en overige kosten te registreren en door te belasten. Met Werkorders II kunt u uren via de werkorderregels invoeren. De AccountView-module Urenregistratie is hiervoor wel een vereiste.

Prijs van de oplossing:  4.995,-

Lees meer over Werkorders II op de website van Consolit

Prijsinformatie