AccountView

Land- en taaluitbreidingen

Heeft u vestigingen in meerdere landen en wilt u uw rapportages in meerdere talen afdrukken? En wilt u medewerkers in een andere taal dan het Nederlands in AccountView laten werken? Reken dan op de modules Land- en taaluitbreidingen.

Voor wie

De module Landuitbreiding is de module voor iedereen met vestigingen in het buitenland, die functionaliteit wil om te voldoen aan lokale wettelijke eisen ten aanzien van de boekhouding.

De module Taaluitbreiding is de module voor iedereen die zijn medewerkers in een andere taal dan het Nederlands in AccountView wil laten werken.
 
De modules Land- en taaluitbreidingen zijn beschikbaar vanaf AccountView Team.

Meerdere talen

Gebruik AccountView in meerdere talen. Laat bijvoorbeeld uw Duitstalige medewerker in het Duits met AccountView werken, terwijl uw Nederlandse medewerker - op hetzelfde moment en in dezelfde administratie - in het Nederlands werkt. Zo pakt u de internationalisatie van uw onderneming flexibel aan!

Wissel van taal zonder AccountView te vertalen.

Taalswitch©

Wissel met de Taalswitch© direct van taal zonder het pakket te verlaten. Druk zo eenvoudig en snel een deel van uw rapportage in een andere taal af.

Landuitbreidingen

Ga op de juiste wijze om met het fiscale stelsel en de boekhoudkundige afspraken en gewoontes van andere landen. Profiteer daarbij van de mogelijkheid om in het Nederlands met de Duitse landuitbreiding te werken en de Nederlandse btw-afhandeling in het Duits te bekijken. Voer met hetzelfde gemak zowel de administraties voor de eigen bv als GmbH in het Nederlands. Groei dankzij deze geïntegreerde oplossing door van een bedrijf met één lokale vestiging tot een wereldwijd opererend bedrijf, met overal hetzelfde financiële pakket. U hoeft dus niet met een ander pakket te werken als u een buitenlandse vestiging gaat openen!

Internationaal

Schaf als buitenlandse onderneming AccountView aan op basis van de Nederlandse land- en taaluitbreiding en kies daarbij voor de Engelse taaluitbreiding. Laat zo de buitenlandse directie in het Engels werken, terwijl uw boekhoudafdeling in het Nederlands werkt.

Uw voordeel

 • Taaluitbreidingen beschikbaar voor het Duits, Engels, Frans en Nederlands.
 • Contextgeoriënteerde online helpfunctie (Duits, Engels, Nederlands).
 • Taalswitch© waarmee u direct de mogelijkheid hebt om AccountView in verschillende talen te bekijken.
 • Volledige integratie met de standaardfunctionaliteit en modules van AccountView.
 • Landuitbreidingen beschikbaar voor Duitsland, Groot-Brittannië, België en Nederland; voor België is de module SDK & BusinessModeller CAL noodzakelijk.
 • Landfunctionaliteit - zoals betalingskorting, informatie over debiteuren/crediteuren en adresformaten - beschikbaar per landuitbreiding.
 • Bankformaten voor het lokale bankverkeer beschikbaar per landuitbreiding.
 • Alleen de uitbreidingen aanschaffen die u nodig hebt en op het moment dat het u uitkomt. Zo kunt u:
  - Een Duitse taaluitbreiding aanschaffen als uw Nederlandse vestiging een Duitse directie krijgt; Nederlandse functionaliteit met Nederlandse en Duitse rapportage.
  - Een Duitse taaluitbreiding aanschaffen voor de twee nieuwe Duitstalige medewerkers op de boekhoudafdeling.
 • Land- en taaluitbreidingen vergemakkelijken uw internationalisatie; u hebt overal een financiële administratie met de juiste landfunctionaliteit, overal dezelfde interface in meerdere talen en gelijksoortige rapportage. Die vereenvoudigt en versnelt de communicatie en controle binnen uw organisatie.
 • In combinatie met de module Consolidatie Internationaal wordt ook consolidatie een fluitje van een cent.