Accountancy

Mijn klant gaat werken met de directe bankkoppeling

Inleiding

Hoe kan ik mijn klanten helpen bij het in de lucht brengen van de directe bankkoppeling?

Oplossing

De directe bankkoppeling biedt een koppeling tussen uw AccountView-programma en de bank, zodat de bankafschriften zonder tussenkomst van de gebruiker of een bestand in de administratie terecht kunnen komen. Als uw klant gebruik wilt gaan maken van de directe bankkoppeling, dan zijn de volgende punten bij het aanvragen van de directe bankkoppeling van belang:

1. De klant gaat de afschriften in zijn eigen AccountView licentie inlezen

Werkt de cliënt zelf met AccountView en wil men de afschriften in de eigen omgeving binnenhalen? Dan geeft de gebruiker het serienummer op van zijn eigen AccountView licentie bij de aanmelding bij de bank, zoals dat voor hem te zien is via Help/Info in AccountView.

Zodra de klant de aanvraag bevestigd heeft en de bank de aanvraag heeft verwerkt, worden de afschriften aangeleverd in de service voor de directe bankkoppeling. De klant ontvangt op basis van de bevestigde aanvraag een activeringscode die hij in het venster Bestand > Administraties moet invoeren onder Document Aanmelden voor directe bankkoppeling.

2. U gaat de bankafschriften van uw cliënt in uw omgeving inlezen

Gaat u de bankmutaties voor de klant binnenhalen of heeft de cliënt zelf geen AccountView of geen modules voor het inlezen van bankafschriften? In dit geval laat u de cliënt het rekeningnummer koppelen aan uw licentie via de aanmeldcode die u van het accountancyteam hebt ontvangen. Mocht u uw aanmeldcode niet kennen, dan kunt u deze opvragen door een e-mail te sturen aan accountancy.nl@visma.com

Algemeen verwerken via directe bankkoppeling

In plaats van een bestand te moeten opslaan en inlezen, kan vanaf dat moment worden gekozen voor de opdracht Document > Bankafschriften ophalen via directe bankkoppeling. Meer informatie over de directe bankkoppeling vindt u op deze webpagina van onze site.