Eindejaarsverwerking

Eindejaarsverwerking Handelsrapportagemodules, Declaratiehistorie, Urenhistorie, Multi-Year Financials versie 9 t/m 9.0c0

Support ID: AV-56418
Product: AccountView 9.0, 9.0a, 9.0b, 9.0c, 9.0a rev.1, 9.0a rev.2

U hebt het artikel Eindejaarsverwerking in versie 8 en 9 gelezen. Deze procedure bevat extra aanwijzingen voor de handelsrapportagemodules (bijvoorbeeld Verkoophistorie), Urenhistorie en Multi-Year Financials. Wanneer u niet over deze modules beschikt, hoeft u deze supportnote niet door te nemen.

Controleer het versienummer waarmee u werkt voordat u verder gaat. Kies Help/Info. Bij de onderstaande stappen gaan wij ervan uit dat u werkt met AccountView versie 9 t/m 9.0c0. Zorg dat u met het laatste Service Pack voor uw versie werkt, voordat u het nieuwe boekjaar aanmaakt. Zie Service Packs.

Als u werkt met een andere versie van AccountView, gebruik dan de bij uw versie horende procedure.

Bijwerken van de meerdere jaren tabellen in het nieuwe jaar

1. Bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar

Multi-Year Financials

Als u in het bezit bent van deze module, dan kunt u het venster Journaalhistorie meerdere jaren handmatig bijwerken in het nieuwe boekjaar met de historie van vorig jaar of eventueel eerdere jaren door het kiezen van Document/Journaalhistorie bijwerken in het venster Journaalhistorie meerdere jaren. Deze actie hoeft u niet te doen om uw Grootboekkaart vorig jaar en Debiteurkaart vorig jaar bij te werken. De gegevens in deze vensters worden automatisch gevuld bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar en ook bij het achteraf overnemen van de beginbalans.

Als u in het bezit bent van de modules Projecten en/of Uren en Declaraties, dan wordt het venster Journaalhistorie meerdere jaren ook gevuld met journaalmutaties die ten grondslag liggen aan overgenomen projectjournaalregels bij het aanmaken van het nieuwe boekjaar als u daarbij de optie Projectjournaaldetailhistorie overnemen markeert. Voor meer informatie daarover, zie: Eindejaarsverwerking Projecten en Uren en Declaraties versie 9 t/m 90c0.

Urenhistorie en/of Artikelhistorie

Als u in het bezit bent van de module Urenhistorie of van één of meerdere modules waarmee u de artikelhistorie meerdere jaren kunt bijwerken, dan is het relevant of u in de administratie-instellingen Urenhistorie meerdere jaren en/of Artikelhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken hebt gemarkeerd of niet. Als u dat wel hebt gedaan, dan worden de Urenhistorie en Artikelhistorie van het oude boekjaar overgenomen in de Urenhistorie meerdere jaren en/of Artikelhistorie meerdere jaren van het nieuwe boekjaar. Als u dynamisch bijwerken niet hebt gemarkeerd, dan worden Urenhistorie meerdere jaren en/of Artikelhistorie meerdere jaren van het oude boekjaar gekopieerd naar het nieuwe boekjaar.

2. Na het muteren van het oude jaar terwijl het nieuwe boekjaar al is aangemaakt

Multi-Year Financials

Om de journaalhistorie meerdere jaren bij te werken, moet u hem weer bijwerken op dezelfde manier als hierboven al is beschreven.

Als u in het bezit bent van de modules Projecten en/of Uren en Declaraties, dan wordt het venster Journaalhistorie meerdere jaren ook bijgewerkt met journaalmutaties die ten grondslag liggen aan overgenomen projectjournaalregels bij het overnemen van de beginbalans als u daarbij de optie Projectjournaaldetailhistorie overnemen markeert. Voor meer informatie daarover, zie: Eindejaarsverwerking Projecten en Uren en Declaraties in versie 9 t/m 90c0.

Urenhistorie en/of Artikelhistorie

Voor het bijwerken van de gegevens in de vensters Urenhistorie meerdere jaren en/of Artikelhistorie meerdere jaren in het nieuwe jaar met achteraf gemaakte mutaties in het oude boekjaar, is het weer relevant of u in de administratie-instellingen Urenhistorie meerdere jaren en/of Artikelhistorie meerdere jaren dynamisch bijwerken hebt gemarkeerd of niet. Als u dat wel hebt gedaan, worden de Urenhistorie meerdere jaren en/of Artikelhistorie meerdere jaren in het nieuwe jaar overschreven door de Urenhistorie en/of Artikelhistorie van het oude boekjaar bij het overnemen van de beginbalans. Mocht u ook historie van eerdere jaren in die vensters willen hebben, dan zult u vervolgens in het venster zelf handmatig de opdracht tot bijwerken moeten kiezen en daar het gewenste aantal jaren opgeven.

Als u niet dynamisch bijwerkt, dan worden de Urenhistorie meerdere jaren en/of Artikelhistorie meerdere jaren in het nieuwe boekjaar niet gewijzigd bij het overnemen van de beginbalans. U zult in het venster zelf handmatig de opdracht tot bijwerken moeten kiezen om de gegevens bij te werken met de laatste mutaties van het oude boekjaar.