AccountView Support - Financieel

Mini One Stop Shop-regeling

Per 1 januari 2015 kunt u gebruikmaken van de Mini One Stop Shop-regeling als u telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten levert. Als u aan deze regeling meedoet, moet u via de internetsite van de Belastingdienst uw btw-melding versturen. Met onderstaande oplossing kunt u ervoor zorgen dat de aan te geven bedragen makkelijk uit AccountView te halen zijn.

Oplossing

  1. Maak per land waarmee u dergelijke transacties doet een btw-code aan. Hierin kunt u het van toepassing zijnde percentage voor dat land opgeven. In het veld Rubriekcode geeft u btw-aangifterubriek 99 op. Deze zorgt er namelijk voor dat de transacties met deze btw-code niet meetellen voor uw reguliere btw-aangifte.
    Deze btw-code(s) gebruikt u in de bewuste transacties.
  2. Om de aan te geven bedragen te bepalen over een bepaalde periode (of periodebereik) moet u in het venster Journaal een selectie maken op de betreffende periode of het betreffende periodebereik en de btw-code(s). Voor informatie over het maken van selecties, zie "Flexibel gegevens opvragen met weergaven". Nadat de juiste selectie is gemaakt, kiest u Rapporten > Gecombineerde balans en leest u in het rapport de aan te geven bedragen. Deze moeten dan op de website van de Belastingdienst worden ingevoerd.