Service Packs

Service Pack B voor versie 9.0c rev. 0, 21 januari 2010

Support ID: AV-55699
Product: AccountView 9.0c

Omschrijving

In dit Service Pack zijn onder andere verbeteringen aangebracht voor het verzenden van ICP-aangiften en het elektronisch factureren.

 

Bovendien bevat het alle voorgaande Service Packs voor dezelfde versie. Wij raden iedereen aan om dit Service Pack te installeren.

 

Een Service Pack installeren

  1. Controleer of u maatwerk gebruikt. Zo ja, neem dan eerst contact op met uw Visma Software-partner. Installeer het Service Pack pas als uw Visma Software-partner akkoord is. Zie: Hoe controleer ik of maatwerk is geïnstalleerd?
  2. Klik hier om dit Service Pack op te halen. Dit is een gecomprimeerd bestand dat meerdere bestanden bevat. Let op! Uitsluitend voor versie 9.0c rev.0. Zie Help/Info.
  3. Plaats het bestand op uw desktop (of voer een tijdelijke map in, bijvoorbeeld C:\TEMP).
  4. Zorg er voor dat u voldoende schrijfrechten hebt in de programmadirectory van AccountView (de map waar AccountView is geïnstalleerd).
  5. Start AccountView.
  6. Kies Help/Info. Het versienummer dat u hier ziet moet overeenkomen met het versienummer in de bestandsnaam van het Service Pack.
  7. Zorg ervoor dat niemand anders AccountView gebruikt. Kies Document/Stamgegevens programma/Ingelogde gebruikers om dit te controleren.
  8. Kies Bestand/Administraties.
  9. Kies Document/Uitbreiding installeren en voer het ZIP-bestand in dat u hebt opgehaald (bijvoorbeeld C:\TEMP\avsp90c0b_100121.zip).
  10. Volg de aanwijzingen op het scherm.