Gegevens exporteren vanuit AccountView

Gegevens exporteren vanuit AccountView

Er zijn verschillende methoden om gegevens vanuit AccountView naar Microsoft Excel te exporteren om daar verder te analyseren. Hierbij een overzicht van de verschillende methoden:

Methode Menu-opdracht Handeling Kenmerk
Tabel kopiëren

Vanuit elk venster:
Bewerken > Tabel kopiëren

U 'plakt' de gegevens in
Microsoft Excel met Ctrl+V

Alleen de zichtbare
kolommen worden geëxporteerd

Exporteren Vanuit elk venster:
Opties > Exporteren

U maakt een Microsoft
Excel-bestand aan

Alle gegevens uit het venster
worden geëxporteerd

Rapport opslaan als

Vanuit elke rapportdialoog:
Opslaan als en kies het
type Microsoft Excel (2007)

U slaat het rapport op in
Microsoft Excel-formaat

Alle gegevens uit het rapport
worden geëxporteerd

Draaitabel aanmaken

Vanuit elk venster:
Bewerken > Draaitabel in
Microsoft Excel aanmaken

Microsoft Excel wordt
automatisch gestart met
daarin de gegevens uit
het venster in AccountView

Op basis van de zichtbare
kolommen wordt een draaitabel
aangemaakt

Voor meer informatie over deze methoden kunt u de helpfunctie in AccountView raadplegen. Kies Help > Index en zoek met behulp van de volgende zoekterm: "Gegevens in Microsoft Excel overnemen".

In de onderstaande video worden de verschillende methoden getoond: