Visma-diensten koppelen met AccountView

Visma-diensten koppelen met AccountView 9.6

Support ID: AV-311584
Product: AccountView 9.6

Hier vindt u de informatie die u nodig hebt om Visma-diensten te koppelen met AccountView. In de handleidingen op deze pagina gaan wij ervan uit dat u versie 9.6 gebruikt. 

Visma-diensten activeren in AccountView

Om AccountView te koppelen met Visma-diensten moet u in sommige gevallen de wizard Visma-diensten activeren gebruiken. Dit geldt voor AccountView.Net-diensten en Visma.net-diensten. Visma Online-diensten, die verderop worden beschreven, worden op een andere wijze ingericht. 

Hoe u het activeringsproces uitvoert, leest u in de gids Visma-diensten activeren in AccountView.

Nadat u de wizard hebt doorlopen, kunt u de Visma-diensten die u wilt gebruiken, verder inrichten. Welke Visma-diensten u kunt gebruiken hangt af van uw licentie. Hieronder vindt u aanvullende informatie om de betreffende verschillende diensten in te richten en te gebruiken. 

Afbeelding van wizard Visma-diensten activeren

AccountView.Net-diensten

Via AccountView.Net koppelt u verschillende apps aan AccountView, zoals AccountView Contact, Mobile Scanner en apps van externe partijen. AccountView.Net vormt de schakel tussen AccountView en de app. Hier beheert u welke gebruikers toegang krijgen tot de app(s).  

Visma.net-diensten

AccountView kunt u uitbreiden met verschillende Visma.net-diensten die naadloos worden geïntegreerd in AccountView. U start deze diensten direct vanuit AccountView, waarna ze in een AccountView-venster worden geopend, zoals u dat gewend bent.

Visma Online-diensten

Accountants die werken met AccountView kunnen hun cliënten Visma Online-diensten aanbieden. De koppeling met deze diensten is eenvoudig in te richten.