AccountView

AccountView-modules: Aanmaningen

Uw debiteurenbeheer in één stap professioneel opgezet en daarmee ook een deel van uw relatiebeheer? Kies dan voor de module Aanmaningen.

Met de module Aanmaningen automatiseert u het aanmanen van uw debiteuren. U kunt daarnaast eenvoudig alle informatie van uw aanmaningen en debiteuren bijhouden. Bijvoorbeeld door een aparte notitie te maken over het telefoongesprek dat u over een openstaande post heeft gevoerd. Op deze manier weet u altijd precies hoe het staat met uw openstaande posten. 

Optimaal overzicht en beheer

Vind alle openstaande en betaalde posten van zowel uw debiteuren als crediteuren in een centraal venster, inclusief aanmanings-, betaal- en ouderdomsinformatie. Dit venster past u eenvoudig aan uw eisen aan. Zo beschikt u altijd over de gewenste informatie. Bewaar ook van iedere aanmaning een elektronisch kopiedocument als pdf-bestand. En registreer het versturen van een aanmaning als activiteit zodat u direct ziet wat er speelt bij uw klanten.

Ongekende flexibiliteit

Markeer openstaande posten handmatig of automatisch op basis van standaardcriteria als peildatum, minimumbedrag of het aantal dagen sinds de laatste aanmaning. Gebruik ook eigen selectiecriteria voor het gericht versturen van aanmaningen. Doordat u afzonderlijke posten kunt blokkeren of overslaan houdt u eenvoudig rekening met uitzonderingsgevallen. 

Met de module Aanmaningen kunt u ook batchgewijs aanmaningen per e-mail versturen. Hiervoor legt u eenvoudig per debiteur een e-mailsjabloon vast, vervolgens wordt uw aanmaning automatisch in pdf-formaat en met de betreffende e-mailsjabloon naar de klant verstuurd. U kunt per debiteur aangeven of u aanmaningen per e-mail wilt versturen of niet. 

Persoonlijke aanmaningen

Groepeer uw debiteuren met behulp van taalcodes, waarbij u per taalcode drie verschillende layouts kunt gebruiken. Zo kunt u uw aanmaningen afstemmen op de taal van uw debiteur of het type klant. Maak bijvoorbeeld drie algemene aanmaningen in het Nederlands, drie aangepaste versies voor uw grotere klanten, en drie aanmaningen in het Engels en Duits voor uw buitenlandse klanten. Leg daarnaast e-mailsjablonen vast, waarmee u aanmaningen batchgewijs en in pdf-formaat naar uw klanten kunt e-mailen. 

Uitgebreide rapportages

Gebruik de uitgebreide rapportagemogelijkheden, zoals overzichten en analyses van openstaande posten, controlelijsten, ouderdomsanalyses en liquiditeitsprognoses. Maak ook eigen rapportages op basis van zelf toegevoegde kenmerken, zoals een ouderdomsanalyse per debiteur per accountmanager.

Alle voordelen op een rij:

  • Verbeterde liquiditeit door snellere betaling van uw facturen.
  • Aanzienlijke tijdbesparing door het geautomatiseerd opstellen en het elektronisch (per e-mail) versturen van aanmaningen.
  • Hogere productiviteit van uw medewerkers door de gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit.
  • Altijd actuele informatie over uw openstaande en betaalde posten om de beste zakelijke beslissingen te nemen.
  • Flexibel klantenbeheer doordat u per debiteur en per openstaande post kunt bepalen of een aanmaning wel of niet moet worden verstuurd.

Informatie aanvragen of bestellen?

Aanhef
Zonder uw toestemming kan dit formulier niet verstuurd worden

* Verplichte velden