Visma Severa

Add-ons

Organisatiehiërarchie

De add-on Organisatiehiërarchie maakt het mogelijk om met meerdere entiteiten (bv's, business units en dergelijke) in één Visma Severa-omgeving te werken. Met eigen logo, bedrijfsgegevens (btw-nummer, adres, bankgegevens) en factuurnummering wordt alles netjes en overzichtelijk per entiteit gefaciliteerd. Deze add-on maakt bovendien een gelaagdheid in de afdelingen mogelijk.

De add-on Organisatiehiërarchie is beschikbaar voor Visma Severa Business en Enterprise.

Activiteitenbeheer

Met de Activiteitenbeheer-add-on krijg je voor iedere gebruiker een agenda in Visma Severa. Op die manier kun je taken en activiteiten plannen. Bovendien kun je per klant en contactpersoon een volledige contacthistorie opbouwen.

Met deze add-on kun je:

 • (Terugkerende) Activiteiten plannen
 • Verschillende soorten activiteiten definiëren (taak, vergadering, deadline, etc.)
 • Gerichte actielijstjes maken
 • Inzicht krijgen in de activiteiten per team
 • Op project- en faseniveau activiteiten plannen
 • Feestdagen tonen in de Visma Severa-agenda
 • Een overzicht creëren van alle contactmomenten met je klanten

Deze add-on kan optioneel toegevoegd worden aan je Visma Severa Professional-omgeving. Activiteitenbeheer is inbegrepen bij Visma Severa Business en Enterprise.

Beveiliging

De add-on Beveiliging biedt de mogelijkheid een selectie te maken van ip-adressen van waaruit ingelogd mag worden in je Visma Severa-omgeving. Deze add-on is aan te bevelen voor bedrijven waar een strikte beveiligingspolicy geldt.

De add-on Beveiliging is beschikbaar vanaf Visma Severa Business en Enterprise.

Geavanceerde Resourcing

De add-on Geavanceerde Resourcing is bedoeld voor bedrijven waar een planner de bezetting van de medewerkers bepaalt en bewaakt. Met Geavanceerde Resourcing kun je per project bepalen welke medewerker welk deel van zijn tijd waaraan besteedt. Zo krijg je een helder overzicht van de bezetting en de beschikbaarheid van de medewerkers en kun je beter plannen en sturen.

Met Geavanceerde Resourcing zie je:

 • De bezetting van medewerkers over een bepaalde periode in uren of in een percentage van hun contract
 • De bezetting per medewerker, per project of per afdeling
 • Welke gevolgen nog niet-verkochte projecten voor de bezetting hebben
 • Of de geplande uren ook gerealiseerd worden

Deze add-on kun je toevoegen aan je Visma Severa Professional-, Business- of Enterprise- omgeving.

Geavanceerde Prijslijsten

Wanneer je met regelmaat je prijslijst(en) indexeert en/of met staffelprijzen werkt, brengt de add-on Geavanceerde Prijslijsten je heel veel gemak en zekerheid.

Je kunt verschillende versies van je prijslijsten aanmaken, zodat je prijzen automatisch bijgewerkt worden in de toekomst.

Met de add-on Geavanceerde Prijslijsten kun je:

 • Je prijslijsten procentueel of met een vast bedrag ophogen
 • Kiezen of dit voor producten, reiskosten en/of uren geldt
 • Bij een verhoging aangeven of je wilt afronden op een heel getal of op twee decimalen 
 • Per product staffelprijzen vastleggen

Deze uitbreiding is beschikbaar voor Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

Geavanceerde Rapporten

Met de add-on Geavanceerde Rapporten kun je uitgebreide rapporten samenstellen waarmee je trends kunt volgen en analyses kunt uitvoeren op de resultaten van projecten, medewerkers en facturatie. Ook kun je je eigen key performance indicators (kpi's) vastleggen.

Deze rapportages zorgen ervoor dat je scherp zicht hebt op hoe de resultaten tot stand gekomen zijn. Op basis daarvan kun je dan strategische beslissingen nemen.

Geavanceerde Rapporten biedt je de mogelijkheid om:

 • Eigen formules samen te stellen voor kpi's
 • Trendrapportages te maken over zelf te kiezen periodes
 • Analyserapporten te maken op project, medewerker, uur, product en kosten 
 • Informatie op verschillende dimensies te presenteren

Deze add-on is beschikbaar voor Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

Geavanceerde Time Tracking

De add-on Geavanceerde Time Tracking zorgt ervoor dat je de arbeidstijd nog nauwkeuriger in de gaten kunt houden. Zeker wanneer je een controleslag wilt uitvoeren voor je jouw klant factureert, is de add-on Geavanceerde Time Tracking erg waardevol. Daarbij biedt het veel andere praktische functionaliteit.

Met de add-on Geavanceerde Time Tracking kun je: 

 • Leidinggevenden en projectleiders uren laten goedkeuren voordat deze gefactureerd worden
 • De invoerperiode afsluiten zodat er geen uren in het verleden worden geboekt
 • In een oogopslag zien hoeveel overuren iemand heeft gewerkt ten opzichte van zijn contract
 • Vastleggen hoeveel tijd er maximaal mag worden geregistreerd per dag
 • Per periode de capaciteit automatisch berekenen op basis van contract/afwezigheid/feestdagen

Deze add-on is alleen te gebruiken in combinatie met de add-on Activiteitenbeheer en is beschikbaar in Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

Google Agenda-synchronisatie

De Google Agenda-synchronisatie maakt het mogelijk om je Visma Severa-agenda te koppelen aan je Google Agenda. Deze twee-weg-uitwisseling van afspraken/activiteiten zorgt ervoor dat je altijd beschikt over volledig overzicht; zowel in Visma Severa als in je Google Agenda.

Deze add-on is alleen in combinatie met de add-on Activiteitenbeheer te gebruiken en is beschikbaar voor Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

Google Authenticatie

Wanneer je in je organisatie gebruikmaakt van de professionele Google-diensten kun je het je medewerkers een stuk gemakkelijker maken door Google Authenticatie te gebruiken. Bij het inloggen op hun Google-account krijgen zij direct toegang tot hun Visma Severa-omgeving.

Deze add-on is beschikbaar voor Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

Google Drive

Wanneer je regelmatig projectgerelateerde documenten wilt opslaan, kun je dat het beste doen met behulp van Google Drive. Je voegt bestanden toe, bewerkt ze en verwijdert ze gewoon vanuit Visma Severa, terwijl je van de opslagcapaciteit van Google Drive gebruikmaakt. 

Deze add-on werkt alleen in combinatie met Google Apps for Work en is beschikbaar voor Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

Grafische Rapporten

Met de add-on Grafische Rapporten kun je lijn- en staafdiagrammen genereren van verkoop- en facturatiegegevens. Zo krijg je intuïtief grip op je verkooppijplijn, kun je gemakkelijk doorklikken naar de achterliggende informatie en zie je in een oogopslag of je facturatie volgens prognose verloopt.

Met de add-on Grafische Rapporten kun je grafieken maken op basis van:

 • (Verwachte) Verkoopwaarde
 • Aantallen verkochte producten
 • Verkoopactiviteit
 • Resultaten per medewerker, klant en afdeling
 • Gerealiseerde marges
 • Facturatie

Dit is een add-on voor Visma Severa Professional. Bij Visma Severa Business en Enterprise is Grafische Rapporten inbegrepen.

Handelingsgeschiedenis (audit trail)

Wanneer herleidbaarheid van mutaties in projecten, facturering en gebruikersgegevens belangrijk is, is de add-on Handelingsgeschiedenis een uitkomst. Iedere wijziging wordt bijgehouden en met behulp van een druk op de knop inzichtelijk gemaakt. Zo weet je welke wijziging heeft plaatsgevonden, wanneer dit is gebeurd en wie de aanpassing heeft doorgevoerd.

Handelingsgeschiedenis is beschikbaar voor Visma Severa Business en Enterprise.

JIRA-integratie (Muutex Oy)

Veel softwareontwikkelaars gebruiken JIRA om hun werk te structureren en de voortgang te bewaken. Met de add-on JIRA-integratie kun je Visma Severa gemakkelijk koppelen. Hiermee worden projecten en uren gesynchroniseerd en voorkom je handmatig en foutgevoelig werk.

Ontwikkelaars kunnen op die manier werk blijven doen vanuit hun JIRA-omgeving terwijl je de voortgang vanuit Visma Severa kunt bewaken en de projecten ook hiervandaan kunt factureren.

Deze add-on is door Muutex Oy ontwikkeld en wordt ook door dit bedrijf ondersteund en gefactureerd. Om de JIRA-integratie te activeren heb je de Visma Severa-API in je Visma Severa Professional-, Business- of Enterprise-omgeving nodig.

Terugkerende Facturering (abonnementen)

Wanneer je bedrijf op abonnementsbasis werkt, is de add-on Terugkerende Facturering een uitkomst. Hiermee stel je in welk bedrag en met welke interval het abonnement periodiek moet worden gefactureerd. Dit kan zowel met als zonder einddatum doorlopen.

Deze add-on is beschikbaar voor Visma Severa Professional. Terugkerende Facturering is inbegrepen bij Visma Severa Business en Enterprise.

Visma Severa-API

Dankzij de Visma Severa-API kunnen klanten en partners andere oplossingen koppelen aan Visma Severa. Dankzij de goede documentatie is het integreren van verschillende systemen zoals boekhoudpakketten, payroll, hr en branchespecifieke oplossingen binnen handbereik.

De add-on is beschikbaar voor Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

AccountView-koppeling basis

Koppel je operationele projectadministratie aan je financiële administratie om sneller, gemakkelijker en betrouwbaarder te werken. Met de AccountView-koppeling basis worden de verkoopfacturen uit Visma Severa overgezet naar AccountView.

Deze gratis koppeling zorgt ervoor dat de gegevens van de debiteur en de factuur tussen beide systemen worden uitgewisseld. Is een factuur volledig voldaan, dan zal dit in Visma Severa zichtbaar worden.

Alle functionaliteit die nodig is voor deze koppeling is inbegrepen in deze gratis module.

Koppeling aanvragen

AccountView-koppeling plus

Wanneer je de verwachte kosten op een project ook in je boekhouding inzichtelijk wilt hebben, dan maak je gebruik van de AccountView-koppeling plus. De kosten uit Visma Severa worden dan als projectverplichting in AccountView zichtbaar.

Als een projectverplichting in AccountView is afgerond, zal een eventueel verschil (positief of negatief) weer teruggegeven worden aan Visma Severa. Zo houden projectleider, boekhouder en controller grip op de projectmarges.

Alle functionaliteit die nodig is voor deze koppeling is inbegrepen in deze module.

Koppeling aanvragen

AccountView-koppeling compleet

Voor veel projectorganisaties is het waardevol om naast facturen en kosten ook de uren uit hun operationele projectadministratie over te zetten naar de financiële administratie. Op die manier kunnen zaken met betrekking tot salaris en onderhanden werk goed worden verwerkt.

De uren worden overgenomen op de manier zoals jij dat het prettigs vindt: als som of volledig gespecificeerd. Op die manier kun je de verwerking op detailniveau doen zoals voor jouw boekhouding nodig is.

Alle functionaliteit die nodig is voor deze koppeling is inbegrepen in deze module.

Koppeling aanvragen

Visma eAccounting

Dankzij de add-on eAccounting is boekhouden een fluitje van een cent geworden. Deze integratie zorgt voor uitwisseling van accountinformatie, projecten, kosten en factuurregels. De boekingen worden automatisch verwerkt, zodat je verzekerd bent van de juiste financiële inzichten.

Deze add-on is kosteloos beschikbaar voor Visma Severa Professional, Business en Enterprise.

Zendesk-integratie (Muutex Oy)

Veel bedrijven waar support en klantenservice belangrijke onderdelen van de dienstverlening zijn, maken gebruik van de Zendesk-integratie. Het helpt je de voortgang te bewaken van de vragen van je klanten. Dankzij de add-on Zendesk-integratie kunnen support- en klantenservicemedewerkers hun werk gewoon doen vanuit het systeem dat zij prettig vinden.

Deze add-on is door Muutex Oy ontwikkeld en wordt ook door dit bedrijf ondersteund en gefactureerd. Om de Zendesk-integratie te activeren, heb je de Visma Severa-API in je Visma Severa Professional-, Business- of Enterprise-omgeving nodig.