Apps & koppelingen

Categorie: PIM

Logo akeneoAkeneo

De koppeling van Visma.net met Akeneo zorgt voor de synchronisatie vanuit het PIM-systeem van Akeneo met uw Visma.net-omgeving. In de Akeneo-software wordt de data verrijkt met data uit Visma.net. Zo worden artikelen/velden/producten vanuit Visma.net geïmporteerd in Akeneo. De data wordt elke X minuten gesynchroniseerd. 


Over de aanbieder

Web-Company heeft zich sinds 1998 gespecialiseerd in de bouw van websystemen zoals webwinkels, websites, apps en overige internetsystemen. Door de inzet van zowel Nederlandse als buitenlandse programmeurs kan snel en kostenefficiënt worden geschakeld. 

Naar de app 


Met welke Visma-oplossing werkt de integratie?

Visma.net Financials (Visma.net Logistics vereist)

Prijs van de koppeling

€ 39,- per maand


Meer weten?

Lees meer op de website van Web-Company.