Apps & koppelingen

Categorie: debiteurenbeheer

Logo PaytPayt

Met de koppeling tussen Visma.net en Payt worden dagelijks alle facturen (pdf) en openstaande posten automatisch overgezet van Visma.net naar Payt. 


Over de aanbieder

Payt ondersteunt u bij het sneller en eenvoudiger innen van uw facturen. Via slimme cloudsoftware worden uw facturen sneller betaald én krijgt u meer inzicht in het betaalgedrag van uw klanten. Bovendien houdt u meer tijd over voor persoonlijk contact met die debiteuren waar het nodig is. Wilt u sneller groeien dan uw cashflow toelaat? Dan kunt u via Payt uw openstaande facturen eenvoudig voorfinancieren. Inmiddels is Payt het grootste debiteurenbeheerplatform van Nederland waar meer dan 10.000 ondernemers dagelijks op vertrouwen.

Naar de app


Met welke Visma-oplossing werkt de integratie?

Visma.net Financials


Prijs van de koppeling

gratis


Meer weten?

Lees meer op de website van Payt