De vijf belangrijkste wijzigingen in de nieuwe privacy-wet

Hoe eHRM organisaties helpt voldoen aan de AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt nog maar één privacywet in de hele EU: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet heeft consequenties voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken. De wet geldt voor klantgegevens, maar ook voor medewerkersdata.

Volgens de AVG moet alle software die organisaties gebruiken om persoonsgegevens te verwerken voldoen aan ‘privacy by design’. Dat betekent dat zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt, dat zo min mogelijk personen er toegang toe hebben en de gegevens zo kort mogelijk worden bewaard.

Organisaties moeten zich bij elke software-invoering afvragen: verwerkt de organisatie met deze applicatie persoonsgegevens? Zo ja, is dat strikt noodzakelijk? Ook wanneer organisaties software in de cloud gebruiken, moeten zij afspraken maken over een privacyvriendelijke verwerking van persoonsgegevens en deze afspraken vastleggen in een verwerkersovereenkomst.

Inhoud whitepaper

Deze nieuwe wet heeft consequenties voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken. Wat betekent de AVG voor werkgevers? Aan welke
regels moeten zij voortaan voldoen? In deze whitepaper komen de vijf belangrijkste wijzigingen aan bod.

Serie whitepapers:  Privacybescherming

Dit is de eerste whitepaper in een serie van drie whitepapers over de vernieuwde privacywetgeving. In de tweede whitepaper wordt uitgelegd hoe u in twaalf stappen kunt voldoen aan de nieuwe privacywet. In de derde whitepaper leest u welke wijzigingen optreden als gevolg van de vernieuwde meldplicht datalekken en hoe uw organisatie zich hierop kan voorbereiden.

De vijf belangrijkste wijzigingen in de nieuwe privacy wet