Spring naar de hoofdtekst

5 redenen om flexibele arbeidsvoorwaarden in te voeren

53% van alle medewerkers vindt het belangrijk om zelf hun flexibele arbeidsvoorwaarden te bepalen. Het bieden van keuzevrijheid wordt daarom steeds belangrijker. Waar de ene werknemer extra geld voor zijn pensioen opzij wil leggen, is een opleiding voor de ander belangrijker.

53% van alle medewerkers vindt het belangrijk om zelf hun flexibele arbeidsvoorwaarden te bepalen. Dat blijkt uit de HR Benchmark 2014-2015. Het bieden van keuzevrijheid wordt daarom steeds belangrijker. Waar de ene werknemer extra geld voor zijn pensioen opzij wil leggen, is een opleiding voor de ander belangrijker.

Steeds meer cao’s en individuele werkgevers bieden medewerkers een individueel keuzebudget, zodat zij zelf keuzes kunnen maken. Medewerkers beschikken naast hun salaris over een vrij besteedbaar budget dat zij kunnen inzetten voor verschillende doelen: bijvoorbeeld extra verlof, scholing of uitbetaling in geld. Je kan flexibele arbeidsvoorwaarden ook op een andere manier invullen, maar de essentie is hetzelfde: meer keuzevrijheid voor medewerkers.

Onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN wijst uit dat Nederland ten opzichte van andere landen voorop loopt in het aanbieden van flexibele arbeidsvoorwaarden. Toch zijn er ook nog veel organisaties die op dit moment meer traditionele arbeidsvoorwaarden hanteren.
Waarom loont het om over te stappen op flexibele arbeidsvoorwaarden? Vijf redenen:

1. Aantrekkelijk werkgeverschap

Medewerkers willen meer regie over hun eigen loopbaan, arbeidsvoorwaarden en werktijden. Een alleenstaande werknemer heeft misschien helemaal geen zin om rond kerst vrij te zijn, en ruilt zijn resterende verlofdagen liever in voor een bedrijfsfitnessregeling. Een drukbezette ouder die meer tijd met het gezin wil doorbrengen, kiest liever voor een extra verlofdag. Een werkgever die zulke keuzevrijheid biedt, maakt zich aantrekkelijk op de arbeidsmarkt en is beter in staat om talent aan zich te binden.

2. Verlofstuwmeer verlagen

Sommige medewerkers sparen overtollige verlofdagen voortdurend op en bouwen zo een ‘verlofstuwmeer’ op. Dat is een last die je meedraagt op de balans en die bovendien bij elke loonsverhoging groter wordt, waardoor je meer geld moet reserveren. Als je flexibele arbeidsvoorwaarden invoert, kan je medewerkers meer keuzevrijheid geven in wat zij met hun verlofdagen doen; opnemen, of een deel uitruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden. Je voorkomt op die manier dat medewerkers verlofdagen opsparen waar zij geen gebruik van maken.

3. Fiscale voordelen

Het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden levert ook andere financiële voordelen op. Flexibele arbeidsvoorwaarden hebben bijna altijd als doel om belast loon om te zetten naar onbelast loon. Dat levert een win-win-situatie op voor werkgever en werknemer. De werknemer betaalt minder loonbelasting en de werkgever betaalt minder zorgverzekeringspremies en sociale premies.

4. Tijdsbesparing voor HR

Ben je bezorgd dat de invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden een te grote werklast creëert voor de toch al drukbezette HR-adviseurs? De ervaring leert dat flexibele arbeidsvoorwaarden juist tijd besparen, mits zij ondersteund worden door self-service e-HRM. De regie ligt dan bij de medewerker. Bij traditionele arbeidsvoorwaarden zijn HR-adviseurs vaak ongemerkt veel tijd kwijt met het beantwoorden van vragen van medewerkers. Flexibele arbeidsvoorwaarden leggen de regie bij de medewerker en nemen HR werk uit handen.

5. Harmonisering in arbeidsvoorwaarden bij fusies en overnames

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag in veel sectoren. Dat maakt het arbeidsvoorwaardensysteem vaak tot een ingewikkelde aangelegenheid. Als een medewerker aanspraak wil maken op bepaalde arbeidsvoorwaarden, brengt dat veel uitzoekwerk met zich mee: hoe lang is deze medewerker al in dienst? Is een overgangsregeling van toepassing of niet? Het invoeren van een individueel keuzebudget voor alle medewerkers zorgt voor harmonisering in de arbeidsvoorwaarden. De hoogte van het budget kan natuurlijk variëren, maar de medewerker bepaalt zelf hoe hij daar gebruik van maakt.
Deze blog is ook gepubliceerd op Managersonline.nl.

Stappenplan: Flexibele arbeidsvoorwaarden in zes stappen

Het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden vraagt om een goede voorbereiding en communicatie. Dit stappenplan helpt je op weg met praktische tips.
[button color="blue" size="small" link="https://www.raet.nl/hr-trends-en-themas/flexibele-arbeidsvoorwaarden/whitepaper" target="blank" ]Download stappenplan[/button]

Populairst