Spring naar de hoofdtekst

5 tips om HR goed op de kaart te zetten bij management en medewerkers

Maak van uw HR-team de ‘Go-To Experts’ binnen hun vakgebied, vestig uzelf als een autoriteit, toon uw kennis en de merkwaarde van u en uw afdeling zal stijgen.

5 tips om HR goed op de kaart te zetten bij management en medewerkers

Jack Welch wordt gezien als een van de belangrijkste CEO’s van de vorige eeuw. Hij was van mening dat HR een minstens zo belangrijke rol in de ontwikkeling van het bedrijf had als de CFO.  Toch zien we dit zelden terug, bij de meeste bedrijven is vaak de CFO de belangrijkste sparringpartner van de CEO. Wat kunnen HR managers doen om meer erkenning en daarmee het oor van de ceo te winnen?

HR vindt zich in de lastige positie dat het zowel van de kant van personeel als van de kant van management een gemakkelijke prooi voor kritiek is. Bureaucraten, overhead, kostenpost  en meer van dergelijke kwalificaties zullen niet onbekend klinken. Waarbij medewerkers vinden dat HR er ‘voor hun’ hoort te zijn is maar te veel ‘aan de kant van het management staat’. Kortom het is niet goed of het deugt niet.

HR deugt maar moet aan de PR werken

We weten echter dat dit voor het grootste gedeelte niet waar is en dat de meeste HR afdelingen en managers goed presteren.  Wat doen succesvolle HR managers in deze tijd waarin toptalent schaars is, sociale demografie voortdurend verandert en succesvolle mobilisatie van (internationale) werknemers de sleutel tot succes is? En hoe krijgen ze de erkenning die ze verdienen? De sleutel ligt in het terugbrengen van de ‘Human’ in Human Resources.

1. Wees klantgericht

Het is onderdeel van het menselijke DNA om mensen te helpen. Het zien van de interne stakeholders en hun teams als klanten is een goede manier om personeel te betrekken en een grote stap in de goede richting om het merk HR te verbeteren. Raadpleeg, wees proactief, wees gul en breng uw HR-functie regelmatig onder de aandacht van uw interne klant. Communiceer en u zult enthousiaste fans creëren in alle onderdelen van het bedrijf die u en uw team als een belangrijke factor zien om vooruitgang te boeken.

2. Neem het voortouw

Werknemers hebben zich nog nooit zo losgezongen van de directie gevoeld – mensen moeten verbinding voelen. De toenemende loonkloven, continue reorganisaties en constante strategie aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat de meeste organisaties nu een chronische cultuur van wantrouwen ervaren – dit heeft onvermijdelijk een negatieve invloed op de productiviteit. De directie heeft uw hulp nodig. Als HR-leider bent u uniek geplaatst om de verbinding te zijn tussen de bovenkant, het midden en de onderkant van een organisatie. U helpt om overeenstemming te bereiken en alle raakgebieden te bepleiten. U bent een belangrijke sleutel om bestuurs strategieën tot een realiteit te maken binnen de verschillende bedrijfseenheden.

3. Wees transparant

Succesvolle bedrijven zijn niet alleen websites en bedrijfsplannen, maar een groep mensen die productief en samenwerkend zijn door wederzijds vertrouwen. HR-teams zijn van vitaal belang bij het cultiveren van vertrouwen door openlijk de prestaties te communiceren en daadwerkelijke authenticiteit op alle niveaus aan te moedigen. Ook dit is een belangrijke pijler bij het opbouwen en verstevigen van een cultuur die een basis biedt voor effectieve relaties en werkresultaten.

4. Wees behendig

Ons aanpassingsvermogen en behendigheid als mens hebben ervoor gezorgd dat we de meest succesvolle soort op aarde zijn. HR-leiders worden te vaak beschuldigd van ‘vastzitten’. HR-teams hebben een bevoorrechte positie omdat ze zichtbaar zijn in de waardeketen van de organisatie. Agility opbouwen door de inzet van personeel, het bevorderen van een innovatiecultuur en het invoeren van nieuwe technieken voor talentidentificatie en partners moeten belangrijke strategische doelstellingen zijn voor elke HRD die serieus bezig is met het verbeteren van hun merk.

5. Wees inzichtelijk

Mensen houden van kennis die inzicht biedt en graag uitleg over wat er in hun omgeving gebeurt. Of het nu gaat om kosten en efficiëntie, procesverbeteringen, verzuimcijfers of persoonlijke ontwikkeling van werknemers, de HR-afdeling moet een kenniscentrum voor de organisatie zijn. Maak van uw HR-team de ‘Go-To Experts’ binnen hun vakgebied, vestig uzelf als een autoriteit, toon uw kennis en de merkwaarde van u en uw afdeling zal stijgen.

Wat nu? Het aannemen van leiders die emotionele intelligentie en zakelijk inzicht combineren met een meer menselijke touch, hebben de neiging om de beste werknemers te maken. Ontdek hoe u deze leiders herkent en beoordeelt door bijvoorbeeld een van onze veelgelezen ‘kennispapers’ te lezen.
White paper HRM Adviezen met cijfers onderbouwenAdviseren gaat beter als er een kritische kijk is op eigen functioneren. Dankzij HRM software krijgen HRM-adviseurs snel inzicht in cruciale HRM-data en kunnen hun adviezen met cijfers onderbouwen. Doordat ze automatisch geïnformeerd worden over belangrijke HRM-trends, kunnen ze bovendien bijtijds reageren op actuele ontwikkelingen. Dat verhoogt de slagkracht en de toegevoegde waarde van HR voor management en medewerkers.

Download de whitepaper

Populairst