Spring naar de hoofdtekst

5 implementatie HRM-software tips

Hoe creëer je draagvlak voor nieuwe HRM software? Zorg voor een breed draagvlak binnen de organisatie. Lees hier de tips!

Een succesvolle implementatie van HRM-software valt of staat met de bereidheid van medewerkers om het goed te gebruiken. Je kunt als organisatie hele dure systemen of software aanschaffen, maar als er niet (juist) mee wordt gewerkt, is het verspilde tijd en geld. Het is daarom belangrijk dat er breed draagvlak is binnen de organisatie. Maar hoe creëer je draagvlak voor nieuwe HRM-software?

  1. Het is van belang dat het algemeen management nauw betrokken wordt bij de totstandkoming van de strategie. Draagvlak binnen de hele organisatie is immers van groot belang om strategische doelen te realiseren. Deze doelen moeten duidelijk gedefinieerd en gecommuniceerd worden. Stel daarom een helder communicatieplan op. Geef aan de medewerkers binnen de organisatie aan waarom bepaalde strategische keuzes genomen zijn en wat de doelen zijn van het nieuwe beleid. Het uitleggen van de keuzes vergroot het begrip en tegelijkertijd de bereidheid van medewerkers om ermee te gaan werken.
  1. Leg bij de toelichting aan medewerkers de nadruk op welke functionele toegevoegde waarde het biedt voor de medewerkers.
  1. Stel een projectteam samen bestaande uit diverse betrokkenen uit verschillende lagen en afdelingen binnen de organisatie. Het voordeel van een projectteam dat bestaat uit meerdere mensen vanuit verschillende disciplines is, dat zij op hun beurt hun directe collega’s kunnen enthousiasmeren en helpen. Bovendien is de kans van slagen met een multidisciplinair team groter dan met een eenzijdig team van bijvoorbeeld alleen HR- en IT-medewerkers.
  1. Creëer betrokkenheid door informatiesessies te beleggen. Zorg voor een korte introductie (spoedcursus) om de meest relevante functies in het systeem te leren gebruiken.
  1. Stel bij de lancering ook direct goede gebruikersdocumentatie op, of maak een ‘Frequently Asked Questions’ pagina of Wiki-pagina zodat medewerkers tijdens de eerste ervaringen met het systeem zelf kunnen zoeken naar antwoorden op hun vragen. Sta na de implementatie klaar om eventuele vragen van gebruikers te beantwoorden of problemen op te lossen.

Dit hele proces kost uiteraard wel wat tijd, maar die tijd is snel teruggewonnen omdat er -als het goed is- minder weerstand bestaat tegen de veranderingen. Het spreekwoord ‘Een goed begin is het halve werk’ is hier dan ook van toepassing.

Implementatie HRM-software

Tot slot is het aan te bevelen om de mensen binnen de organisatie ook na de implementatie op de hoogte te houden van hoe het is gegaan en wat mogelijk nog te verbeteren is. Zo houd je de medewerkers scherp en betrokken en profiteer je het meest van de mogelijkheden die het nieuwe HRM-systeem biedt.

Wil je meer weten over het vormen van het juiste projectteam en de stappen om tot een succesvolle implementatie van HRM-software te komen? Download dan de gratis whitepaper Zo formeert u een HRM-software werkgroep‘.
Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Implementatie e-HRM

Populairst