5 vragen aan… Michiel Verbeek, Biblionet ID

MichielVerbeekwebWe stellen vijf vragen aan Michiel Verbeek, directeur van Biblionet ID. Dit Groningse bedrijf werkt met Visma Severa en levert digitale informatieloketten en sociale kaarten aan meer dan honderd Nederlandse gemeenten.

 

Verbeek: “We helpen mensen hun eigen problemen op te lossen door ze te verwijzen naar de juiste plek.”

1. Wat houdt u momenteel zakelijk het meest bezig?

“De informatievoorziening van gemeenten richting burgers verandert snel. Wij springen daar op in met de oplossingen die we bieden, zoals de sociale kaart: een actueel informatieoverzicht van organisaties op een bepaald terrein. Met de verwachte wijzigingen voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bijvoorbeeld, kunnen wij gemeenten meerwaarde bieden.”

2. Wat zou er moeten veranderen in uw sector?

“Biblionet ID kan een nóg beter product leveren als er bij gemeenten meer aandacht komt voor het belang van de sociale kaart. Dankzij onze technische mensen kunnen we snel schakelen op basis van de wensen van klanten en burgers en zo kan de informatievoorziening van een gemeente nog beter worden.”

3. Waar bent u op zakelijk gebied het meest trots op en wat had u beter anders kunnen doen?

“Ik ben er trots op dat Biblionet ID volledig in eigen beheer het Jalp sociaal loket heeft ontwikkeld én dat Biblionet ID zich snel aanpast aan gewijzigde marktomstandigheden. Wat beter had gekund: we hebben bij een product weleens problemen gehad door onze remmende voorsprong. Daar hebben we veel van geleerd.”

4.    Met wie zou u wel eens rond de tafel willen en waarom?
“Met Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om hem te vertellen in hoeverre Jalp een belangrijke bijdrage levert aan zijn doelen in het sociale domein. En om hem te vragen of hij dat met mij eens is.”

5.    Hebt u nog een goed advies voor uw collega-ondernemers?
“Ondernemerschap in combinatie met publieke belangen en duurzaamheid wordt steeds belangrijker en interessanter. Ik adviseer collega-ondernemers om zich daar in te verdiepen. Want wat is er nu mooier dan te ondernemen en tegelijkertijd ook maatschappelijk zinvol bezig te zijn?”

Meer weten over de oplossingen van Visma? Open Visma Magazine.

Open Visma Magazine

Wilt u Visma Magazine ook ontvangen? Meld u dan hier aan.

0