Spring naar de hoofdtekst

8 principes van HR leiderschap

Voorheen was het de machine achter de mens die telde. Maar vandaag zijn het de mensen achter de machine waar het om draait. Organisaties hebben een toenemende behoefte aan divers talent.

9 tips voor HR-professionals in 2020

 “Haal mijn mensen weg, en behoudt mijn fabrieken, en binnenkort zal er gras groeien op de fabrieksvloeren. Haal mijn fabrieken weg, maar behoudt mijn mensen, en binnenkort hebben we een nieuwe en betere fabriek. ” – Andrew Carnegie

Mens versus machine

Human Resources (HR) is de ruggengraat van elke organisatie omdat het zich bezighoudt met alle aspecten van werknemers, van werving tot pensionering, inclusief lonen en welzijn. Voorheen was het de machine achter de mens die telde. Maar vandaag de dag zijn het de mensen achter de knoppen waar het om draait. Organisaties hebben een toenemende behoefte aan divers talent. Er is een limiet aan wat machines kunnen, maar er is geen limiet aan het menselijk potentieel.

Elbert Hubbard merkte terecht op: “Eén machine kan het werk van 50 gewone mensen doen. Geen enkele machine kan het werk van één buitengewoon individu doen. ‘ Het is weliswaar zo dat machines relatief eenvoudig in de omgang zijn terwijl medewerkers verschillende emoties, ego’s en gevoelens hebben. Weten wat hen motiveert is een grote uitdaging. Soms passen ze niet goed bij andere leden van het team en vinden managers het een uitdaging om hen te leiden en te behouden.

Hier speelt HR een belangrijke rol voor het goed omgaan met medewerkers; van start tot exit. Bovendien moet HR zichzelf en de manier van werken continu vernieuwen vanwege een nieuwe tijdgeest, nieuwe principes en filosofieën. En daarbij moeten ze oog hebben voor de toekomstige verwachtingen en ambities van alle belanghebbenden om veranderingen voor te blijven.

HR-principes

Er zijn veel principes als het om HR gaat. We benoemen er acht waarmee HR haar manier van werken kan aanpassen, begrijpen en eventueel beter kan toepassen.

Principe # 1: Van werving tot pensionering.

HR gaat over het omgaan met werknemers van het begin bij de selectie en werving tot vertrek door in sommige gevallen pensionering. Er liggen in die tussenliggende periode heel veel taken bij HR zoals: personeelsplanning, selectie, training en ontwikkeling, plaatsing, loon- en salarisadministratie, promotie, overdracht, ontslag, prestatiebeoordeling, klachtenbehandeling, ziekte en verzuim,  functiewaarderingen de beoordeling van beloning en exitgesprekken. Uiteindelijk gaat het over het  plannen, organiseren, aansturen en ‘controleren’ van mensen.

Principe # 2: Het zijn de mensen die de ‘machine’ bedienen waar het om draait.

Voorheen was het de machine achter de man die telde. Tegenwoordig zijn het de mensen die de mogelijkheden bieden om organisaties vooruit te helpen. Machines kunnen daarbij helpen maar uiteindelijk is de machine dienstbaar aan de medewerkers.

Principe # 3: Neem aan op houding, selecteer op vaardigheden.

Houding is de belangrijkste sleutel tot werknemersbetrokkenheid en succes. Daarom moet er door HR de nadruk gelegd worden houding in plaats van ervaring. Het is beter om een ​​nieuwe medewerker een hoge motivatie maar zonder ervaring aan te nemen dan een medewerker met jarenlange ervaring maar met een laat-maar-waaien attitude.  Met de juiste houding zullen de kennis  en vaardigheden die essentieel zijn om de werkzaamheden uit te voeren snel eigen gemaakt worden.

Principe # 4: Waardeer houding maar respecteer intelligentie.

Het is een feit dat zowel houding als intelligentie essentieel zijn om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Maar als er een keuze gemaakt moet worden verdient motivatie de voorkeur boven intelligentie. Op de lange termijn is houding en motivatie een belangrijke invloed op de cultuur. En ‘culture eats strategy for breakfast’.

Principe # 5: Neem de tijd voor het aannemen, maar neem snel afscheid.

Tijdens de procedures moet HR de tijd nemen om een goede indruk te krijgen van de juiste mindset, vaardigheden en cognitieve capaciteiten van de kandidaat. Maar als het duidelijk is dat er een slechte appel de rest van de mand besmet dan moet deze ook snel verwijderd worden. Verkeerde houding, instelling kan een afdeling en daarmee een heel bedrijf beïnvloeden. Grijp in om verdere schade te voorkomen.

Principe # 6: Bestrijd complexiteit, zet in op eenvoud.

Mensen werken tegenwoordig liever in platte organisaties dan in grote organisaties. Grote organisaties hebben vaak hiërarchieën met een bureaucratische instelling die niet werkt in de huidige context. De huidige generaties medewerkers werken graag met partners in plaats van met bazen. Dus als je de mogelijkheid hebt om de complexiteit van beslissingen en de organisatie te verminderen dan win je aan flexibiliteit en effectiviteit. En die zijn onmisbaar in de huidige continu veranderende wereld.

Principe # 7: HR de makers van topmanagers.

De indruk is vaak dat HR leiders nooit de top zullen bereiken. Ze begeleiden en helpen andere om naar de top van de organisatie te komen. Dat maakt het lastig om zelf die top te bereiken. Relatief weinig, maar gelukkig steeds meer, HR managers worden uiteindelijk de eindbaas binnen een bedrijf. Deels komt dat omdat de HR wel betrokken is bij alle onderdelen van een organisatie maar zelden een uitvoerende verantwoordelijkheid voor een andere tak van sport voor haar rekening heeft gehad. Wil de HR manager de ambitie om bijvoorbeeld CEO te worden laten uitkomen, dan zal zij meer kennis en ervaring moeten opdoen met product technisch of zakelijk georiënteerde verantwoordelijkheden.

Principe # 8: Leiden is dienen en verantwoordelijkheid nemen.

Mahatma Gandhi merkte ooit op: “De beste manier om jezelf te vinden is jezelf te verliezen in dienst van anderen.” De beste HR-managers hebben plezier in het helpen en begeleiden van mensen zonder druk te zetten. Zij zijn de voorvechters van menselijk kapitaal en kennisoverdracht. En er wordt verwacht dat ze continu leren, afleren en opnieuw leren om relevant te blijven.

Benadruk de mens en niet de machine. Zeker in tijden van supertechnologie zoals nu met AI en nanotechnologie. Denk na over uw HR-principes en vind deze opnieuw uit om de tijd en technologieën voor te blijven. Uw meest waardevolle bezit zijn de medewerkers die zorgen dat de technologie van vandaag haar werk kan doen. Zorg er samen met de collega managers voor dat werknemers gelukkig naar huis gaan en opgewonden naar kantoor terugkeren. Vergeet niet dat de medewerkers de belangrijkste ambassadeurs zijn. Zorg voor hen, respecteer ze en behoud ze om uw organisatiedoelen en -doelstellingen te bereiken en om te groeien als een waarachtige leider. “Ik ben ervan overtuigd dat niets dat we doen belangrijker is dan mensen aannemen en ontwikkelen. Uiteindelijk wed je op mensen, niet op strategieën. ” —Lawrence Bossidy, GE

Download de whitepaper

Populairst