Aankondiging nieuwe servicevoorwaarden Visma Severa

Dit voorjaar zullen de servicevoorwaarden (Terms of Service) worden geüpdatet. Waarschijnlijk hebt u van verschillende leveranciers al aangepaste voorwaarden ontvangen. Dit hangt direct samen met de nieuwe wetgeving rondom GDPR/AVG. De nieuwe servicevoorwaarden hebben betrekking op de Data Processing Agreement (DPA) die volgens de nieuwe GDPR-wet moet bestaan ​​tussen de dataprocessor (Visma Severa) en de datacontroller (klant die van Visma Severa gebruik maakt). Het is de bedoeling dat alle Visma-producten in de toekomst dezelfde servicevoorwaarden gebruiken.

De nieuwe servicevoorwaarden hebben geen betrekking op productspecifieke informatie, zoals details over beëindiging van het contract. Deze zullen niet veranderen. Productspecifieke informatie is te vinden in de orderbevestiging.

De nieuwe servicevoorwaarden omvatten ook vrij uitgebreid de API en het integratiegebruik.

Wat betekent dit in praktijk voor u?

In het voorjaar van 2018 zal Visma Severa een veld ‘Terms of Service approver’ toevoegen aan de bedrijfsgegevens. Als standaardinstelling wordt het hoofd van de organisatie (gebruiker zonder supervisor) toegewezen als degene die goedkeuring moet geven. Het veld kan door de Visma Severa-beheerder worden bewerkt als het nodig is om deze rol aan een andere persoon toe te wijzen. Deze persoon moet namens uw organisatie over de nodige bevoegdheden beschikken om de servicevoorwaarden goed te keuren.

In het voorjaar zullen we beginnen met het accepteren van de nieuwe servicevoorwaarden. Wanneer de persoon die zich aanmeldt bij de ‘Terms of Service approver’ zich aanmeldt bij Visma Severa, wordt gevraagd om de nieuwe servicevoorwaarden goed te keuren. Als de servicevoorwaarden niet binnen de aangegeven deadline in het najaar van 2018 worden geaccepteerd, wordt de toegang tot Visma Severa geblokkeerd voor alle gebruikers in de organisatie totdat de servicevoorwaarden worden geaccepteerd.

Aanvullend voor alle gebruikers

Naast de servicevoorwaarden worden alle gebruikers gevraagd om de gebruikersovereenkomst van Visma Software te accepteren. Dit is ook vereist door de nieuwe wet. Door de gebruikersovereenkomst te accepteren, stemt de Visma Severa-gebruiker ermee in dat hij / zij verantwoordelijk is voor het account en het gebruik ervan.

Informatie over privacy bij Visma

Bezoek Visma Trust Center voor eventuele aanvullende vragen die u hebt over beveiliging, privacy, servicevoorwaarden of naleving.

0