Spring naar de hoofdtekst

Aanpappen met je collega, wel of niet doen?

Het komt waarschijnlijk best vaak voor: relaties op de werkvloer. Omdat je veel uren doorbrengt
met verschillende collega’s, is de kans aanwezig dat je meer gaat voelen voor een collega, of
dat je zelfs verliefd wordt. Er komt overigens wel meer kijken bij het aangaan van een relatie met een collega. Want het is
niet alleen het hebben van een relatie dat regelmatig bij HR wordt besproken, maar ook als de
relatie wordt beëindigd.

Het komt waarschijnlijk best vaak voor: relaties op de werkvloer. Omdat je veel uren doorbrengt met verschillende collega’s, is de kans aanwezig dat je meer gaat voelen voor een collega, of dat je zelfs verliefd wordt. Het is alleen onverstandig om met je leidinggevende een relatie of affaire te beginnen. Maar verder kan en mag een werkgever daar niet veel aan doen. Er komt overigens wel meer kijken bij het aangaan van een relatie met een collega. Want het is niet alleen het hebben van een relatie dat regelmatig bij HR wordt besproken, maar ook als de
relatie wordt beëindigd. Niemand gaat ervan uit dat een relatie eindigt. Maar als dit toch gebeurt, kunnen de betrokkenen dan allebei bij dezelfde organisatie blijven werken? Kan de persoon in kwestie nog
goed functioneren in de nabijheid van zijn of haar ex? 40% van de medewerkers met een verbroken werkrelatie geeft aan dat de relatie na de breuk ‘ongemakkelijk’ was. Het gebeurt dus regelmatig dat een gebroken werkrelatie eindigt met een vrijwillig vertrek van een
van de twee bij de organisatie. Bovendien brengt het hebben van een relatie op de werkvloer vaak ongemakkelijke situaties met zich mee. Ook zal er in het begin veel over worden geroddeld.

Eerlijk

Het hebben van een relatie op het werk, is weer tot een ‘hot item’ geworden nadat GroenLinks- fractievoorzitter Jesse Klaver twee partijgenoten de Tweede Kamer uitstuurde omdat ze hadden gelogen over hun relatie. Hij was bekend met hun relatie, maar ze hadden opgebiecht dat hun relatie al een half jaar langer duurde dan ze hadden gezegd. En dat was kennelijk de druppel. ‘In een hecht team dat knokt voor gezamenlijke idealen, moet je blind op elkaar kunnen
vertrouwen en zeker weten dat iemand de waarheid spreekt’, en dat vertrouwen was volgens hem geschaad.

Gedragscode

Als HR-professional kun je dit soort incidenten mogelijk voorkomen door een protocol of gedragscode op te stellen. Daarin kun je bijvoorbeeld vastleggen dat als twee collega’s een relatie krijgen, dat ze dat melden bij het management en bij HR. Ook de Ondernemingsraad (OR) kan helpen met het opstellen van een dergelijke gedragscode. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de gedragscode dan dan gemakkelijker geaccepteerd en nageleefd wordt binnen de organisatie. De OR kan er tegelijk voor waken dat de privacy van werknemers niet teveel geschaad wordt met de gedragscode. Een relatie op het werk is misschien niet altijd te voorkomen. Wel kun je proberen er ‘open’ over te zijn, in ieder geval naar je leidinggevende toe, en ervoor zorgen dat het werk er niet onder te lijden heeft. Uiteindelijk willen we allemaal productieve medewerkers. Een middel wat daar ook aan kan bijdragen is HR Analytics, oftewel People Analytics. Lees in de gratis whitepaper ’10 trends in People Analytics’ wat het is en hoe je het kunt inzetten.
collega

Populairst