Spring naar de hoofdtekst

Vijf tips voor aantrekkelijker maken arbeidsvoorwaarden

Het is voor werkgevers noodzakelijk om zich naar de buitenwereld goed te presenteren met goede arbeidsvoorwaarden om zo de juiste talenten aan te trekken.

We hebben het al eerder geschreven: de arbeidsmarkt in Nederland trekt langzaam aan en daarom is het voor werkgevers noodzakelijk om naar de buitenwereld goed te presenteren om zo de juiste talenten aan te trekken. Dat hoeft niet meteen met een auto van de zaak of een stevige bonus-regeling. Maar hoe maak je de arbeidsvoorwaarden dan wel aantrekkelijk?

Lang leve de Werkkostenregeling

Met de nieuwe Werkkostenregeling wordt het interessant en fiscaal aantrekkelijk om enkele maatregelen te nemen die je als werkgever interessanter maakt. De Werkkostenregeling (WKR) is op 1 januari van dit jaar ingevoerd. Onder de Werkkostenregeling mag een werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers (de ‘vrije ruimte’). Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, hoeft geen loonbelasting te worden betaald.

5 tips voor aantrekkelijker maken arbeidsvoorwaarden

Die nieuwe regeling en die vrije ruimte geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken met bijvoorbeeld:

 1. Een jaarlijks goed verzorgde studiedag
  Trakteer de medewerkers eens – of enkele keren – per jaar op een (externe) studiedag en plak daar een lekker buffet aan vast. Het eten en drinken tijdens een studiedag hoort volgens de Belastingdienst bij de werkgerelateerde bijeenkomst en hoeft daarom niet als belast loon te worden gezien. Met de lunch liggen de regels wat ingewikkelder.
 1. Zorg voor voldoende parkeerplaatsen voor je werknemers
  De aanschaf van een parkeerplek bij het bedrijf valt binnen de belastingvrijstelling als het een plaats betreft die bij of nabij de werkplek is. Het uitgangspunt voor de fiscus is dat door de werkgever aangewezen werkplek en parkeerplaats dicht bij elkaar moeten zijn.
 1. Geef medewerkers de mogelijkheid om ook vanuit huis te werken
  Met de nieuwe Werkkostenregeling kan een werkgever gereedschappen en ICT-middelen aanschaffen die vrijgesteld zijn van belastingen. De werkgever bepaalt in dat geval welke gereedschappen of ICT-middelen de werknemer nodig heeft, ook wel het noodzakelijkheidscriterium genoemd.
 1. Geef medewerkers de mogelijkheid om te fitnessen
  Dit kan de werkgever doen door de maandelijkse lasten te betalen. Dit wordt wel belast, tenzij er sprake is van sport als preventief middel om risico’s van de werkomstandigheden te verkleinen. Als de werkgever vanuit Arbo-oogpunt vindt dat een medewerker sterker kan worden met behulp van gerichte fitness dan kan dat interessant zijn voor de werkgever. Dit moet dan wel deel uitmaken van een Arbo-plan en voorzien worden van een gedegen fitnessschema. Bovendien mag er in dat geval geen eigen bijdrage zijn van de werknemer worden gevraagd.
 1. Zorg voor een goed intranet
  Verder kan een goed intranet het werken met collega’s prettiger en efficiënter maken. Met een e-HRM pakket wordt niet alleen het HR-werk voor een deel geautomatiseerd, het voorziet tevens in een gebruiksvriendelijke interne internetomgeving zodat de onderlinge communicatie tussen personeelsleden verbetert.

Uiteindelijk blijft het aan de HR-medewerker om de beste kandidaten te vinden en te selecteren. Want hoe mooi de arbeidsvoorwaarden ook mogen zijn, het is aan de HR-manager om de geschiktheid, motivatie en persoonlijkheid van de kandidaten te beoordelen.
Voor meer informatie over de Werkkostenregeling en Arbeidsvoorwaarden verwijzen we graag naar onze gratis whitepaper ‘Dossier Werkkostenregeling‘.
Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris?
Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Arbeidsvoorwaarden

Populairst