Acht tips over dossieropbouw onder de WWZ

Sinds de invoering van de WWZ is er veel veranderd. In deze whitepaper geven we acht tips over dossieropbouw onder de WWZ.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) moeten werkgevers heel duidelijk kunnen aantonen dat een werknemer disfunctioneert, anders gaat de rechter niet over tot ontbinding van het arbeidscontract. Daarnaast moet de werknemer tijdig op de hoogte zijn gebracht van dit disfunctioneren en moet hem of haar een verbeterplan en eventueel bijscholing zijn aangeboden. Het verbeterplan moet zijn geëvalueerd, samen met de werknemer. Ook moet zijn onderzocht of de werknemer vervangend werk kan worden aangeboden, eventueel op een lager niveau.

Werkgevers zullen dossieropbouw daardoor nog serieuzer moeten nemen dan daarvoor. HRM-software kan daarbij helpen. Voor een gestroomlijnd verloop van beoordelingscycli en het vastleggen van resultaatafspraken is het gebruik van eHRM zelfs onontbeerlijk. Resultaatafspraken worden zo correct bijgehouden. De organisatie beschikt daardoor over alle benodigde juridische handvatten voor het succesvol voeren van ontslagprocedures, ook onder de WWZ.

Dossieropbouw

Vaak doen werkgevers er verstandiger aan om de werknemer voor te stellen om in te stemmen met ontslag met wederzijds goedvinden.  Wanneer bekend is dat een organisatie gedegen werk maakt van personeelsdossiers, zullen werknemers eerder geneigd zijn om akkoord te gaan met een schikking. En mocht het desondanks tot een rechtszaak komen, dan zal de kantonrechter sneller vinden dat de werkgever voldoende kan onderbouwen waarom ontbinding van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. In deze whitepaper worden acht adviezen gegeven om dossieropbouw gestroomlijnd te laten verlopen, ook onder de WWZ. Daarvoor is gebruik gemaakt van de expertise van arbeidsadvocaat Liesbeth van Duyneveldt-Franken van Luijkx & Van Duyneveldt Advocaten.

Voorkantachttipsdossieropbouw

0