Spring naar de hoofdtekst

Amie Ouderenzorg kiest voor e-HRM van Visma

Voor de salarisverwerking en de personeelsadministratie maakt zorginstelling Amie Ouderenzorg gebruik van de software van Visma.

Ouderenzorg

Amie Ouderenzorg is een organisatie die gespecialiseerd is in wonen en zorg- en dienstverlening aan ouderen in de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal. Amie biedt ondersteuning op maat, rekening houdend met de mogelijkheden, wensen en beleving van de ouder wordende cliënt. Dit vindt plaats binnen de 3 woonzorgcentra maar ook in de directe woonomgeving van de cliënt en bij de cliënt thuis. Amie heeft  425 medewerkers en 150 vrijwilligers, waarvan het grootste gedeelte uit de buurt komt en de omgeving goed kent.

Amie Ouderenzorg was op zoek naar een geïntegreerde e-HRM en Salaris oplossing, waarin self services en zelfsturende teams optimaal kunnen worden ondersteund, zodat alle functionaliteit op de logische plekken in de organisatie uitgevoerd kan worden. De oplossing diende daarbij toekomstgericht te zijn, SaaS en bewezen in de zorg VVT-sector. Amie heeft in Visma met Talent & Salaris die oplossing gevonden.

HRM-oplossing van Visma

Volledig geïntegreerde software voor Human Resource Management en salarisverwerking. Het stelt het lijnmanagement en de werknemers in staat om taken die voorheen bij HRM-lagen uit te voeren. Herhalende administratieve plichten zoals het bijhouden van verlofkaarten, het registreren van verzuim en het onderhouden van persoonsgegevens, kunnen zonder tussenkomst van HRM worden afgehandeld. De HRM-oplossing van Visma is daarmee:

  • Werkdrukverlagend
  • Kostenbesparend
  • Communicatie versterkend
  • Gebruikersvriendelijk
  • Innovatief

De uitgebreide functionaliteit van onze HRM-software oplossing stelt onze klanten in de ouderenzorg in staat om hun HR-processen optimaal in te richten en zodoende hun medewerkers te ondersteunen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Tevreden HRM-software klanten in de ouderenzorg

Wij hebben ruime ervaring in de zorg: klik hier voor referenties.

Integratie HRM-software
Visma heeft een breed samenwerkingsverband met organisaties die HR-producten en HR-diensten aanbieden die aanvullend zijn op de oplossingen van Visma. Door deze overeenkomsten zijn wij in staat onze klanten nog beter van dienst te zijn.

Populairst