Vijf voorbeelden van de kracht van HR Analytics

Beslissingen over de in-, door- en uitstroom van werknemers worden te vaak genomen op basis van simplistische ideeën over de gevolgen van HR-beleid. Dat laat deze whitepaper zien aan de hand van diverse misverstanden.

Download whitepaper!

De cases en analyses zijn gebaseerd op Investing in People, een standaardwerk over HR Analytics. Elk van de cases gaat uit van een simpele vraag. Vervolgens wordt besproken welke indirecte kosten en opbrengsten schuilgaan onder de oppervlakte van deze vraag. Daarna worden aanwijzingen gegeven over hoe organisaties deze vraagstukken via HR Analytics zelf kunnen onderzoeken. Dat maakt het mogelijk om onderbouwd te kiezen tussen alternatieve HR-strategieën.

Kracht HR Analytics

Het verzamelen van HR-data wordt pas waardevol wanneer het leidt tot betere beslissingen over de inzet van talent. Wanneer werkelijk alle kosten en opbrengsten van HR-beslissingen worden meegewogen, zouden organisaties waarschijnlijk voor heel andere HR-strategieën kiezen. Dat is de kracht van HR Analytics: het nemen van objectieve beslissingen over de inzet van talent. Deze whitepaper laat zien met welke verborgen factoren bij HR-analyses rekening moet worden gehouden. Aan de hand van een aantal voorbeelden ontdekt u hoe u door het verzamelen van de juiste HR-data de basis legt voor HR Analytics-projecten waarmee uw organisatie grote voordelen kan behalen, nu en in de toekomst.

Misverstanden

  • Misverstand 1: verzuimmanagement bestaat enkel uit waarborgen van continuïteit
  • Misverstand 2: een hoge medewerkerstevredenheid is goed
  • Misverstand 3: een goede balans tussen werk en privé is een leuk extraatje
  • Misverstand 4: talentmanagement is puur een kwestie van selectie
  • Misverstand 5: personeelsverloop is altijd slecht

HR Analytics

 

0