Auto van de zaak

In deze whitepaper, die u onderaan kunt downloaden, vindt u informatie over de fiscale behandeling van de auto van de zaak en de aangekondigde versobering van 2016 in het kader van de WKR.

De auto van de zaak is al sinds jaar en dag een gewilde extra boven op het loon. Daarbij pikt ook de staat een flink graantje mee: door het privégebruik van die auto vloeit er immers een forse hoeveelheid belasting in de schatkist in de vorm van de bijtelling.

Lagere bijtellingspercentage

Om het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren, ontwikkelde de overheid weer wel een waaier van lagere bijtellingspercentages, afhankelijk van de CO2-uitstoot van auto’s.

Dat heeft zij geweten: de Algemene Rekenkamer becijferde dat het subsidiëren van energiezuinige auto’s de staat sinds 2007 een slordige € 5 miljard heeft gekost. Bovendien blijkt de CO2-besparing minder dan verwacht. Autofabrikanten maken qua uitstootgrenzen niet altijd waar wat zij op papier beloven. Het kon dus niet uitblijven: vanaf 2016 zet het kabinet het mes in de belastingvoordelen van zuinige auto’s.
De werkkostenregeling

Auto van de zaak & de WKR

Het voordeel van een auto van de zaak valt buiten de werkkostenregeling (WKR) die u per 1 januari 2015 verplicht moet toepassen. U kunt het voordeel dus niet onderbrengen in de vrije ruimte van 1,2% (2015) van de fiscale loonsom die u aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunt besteden.

In deze whitepaper praten we u bij over de fiscale behandeling van de auto van de zaak en de aangekondigde versobering vanaf 2016.

Auto van de zaak

0