Spring naar de hoofdtekst

Belangrijkere rol e-HRM in fluctuerende arbeidsmarkt

HRM gaat de vruchten plukken van het besparen op de operationele administratieve processen. Ingegeven door een sterk fluctuerende arbeidsmarkt.

Doordat de steeds fluctuerende arbeidsmarkt verandert, dient HRM een antwoord en oplossing aan te dragen voor nieuwe vraagstukken op het gebied van strategische thema’s zoals productiviteit, vergrijzing, krappere arbeidsmarkten, inzetbaarheid en kwaliteit van personeel en bedrijfskeuzes.

Deze meer strategische insteek betekent ook een structurele wijziging van de huidige HRM-werkzaamheden, zoals het optimaliseren en verzorgen van personeelsadministratie dat in lijn is met de huidige tijdsgeest van zelfwerkzaamheid. De werknemer wil anno 2014 zelf de regisseur worden van zijn administratief personeelsdossier.

Opbrengsten E-HRM door structurele kostenbesparingen

In dit proces speelt e-HRM een steeds  belangrijkere rol. Op zich niet vreemd omdat e-HRM bedrijfsmatig  als interessant wordt gezien gegeven de enorme tijdswinst en kostenbesparing die het voor het bedrijfsleven oplevert. e-HRM komt steeds meer tot volwassenheid in deze fluctuerende arbeidsmarkt wat mede tot uitdrukking komt in de grotere rol binnen de publieke sector. Veel HR-managers stellen in publicaties en interviews duidelijk dat e-HRM -zoals ieder personeelsinstrument- niet een doel op zich is, maar een flexibele tool die aan te passen is aan de individuele behoeften van een organisatie. Juist met de opkomst van gebruiksvriendelijke mobile applicaties is e-HRM een niet te stoppen ontwikkeling.

Fluctuerende arbeidsmarkt

Het is inmiddels  wel duidelijk dat e-HRM geen trend is ‘die wel over zal waaien’.  Het wordt door de markt gezien als een volwaardig personeelsinstrument dat inspeelt op de ontwikkelingen van zelfwerkzaamheid enerzijds en de grotere rol van de flexmarkt anderzijds. HRM gaat de vruchten plukken van het besparen op de operationele administratieve processen. 2014 zal door het toenemende gebruik nog meer inzichten gaan geven in de optimale mogelijkheden van e-HRM. Het zal het proces naar de volwassenheidsfase versnellen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM?

Fluctuerende arbeidsmarkt

Volg ons (@VismaHRMnieuws) op Twitter!

Populairst