Spring naar de hoofdtekst

De belangrijkste HR-wijzigingen van het nieuwe kabinet

Het toekomstige kabinet heeft zijn plannen klaar. De conclusie? De flexibele arbeidsmarkt is aan het doorschieten. In het regeerakkoord staan
daarom verschillende maatregelen beschreven om dit te repareren.

nieuwe

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben hun plannen klaar. Hun
conclusie? De flexibele arbeidsmarkt is aan het doorschieten. In het regeerakkoord van het kabinet staan
daarom verschillende maatregelen beschreven om dit te repareren.
De flexibele arbeidsmarkt is een ‘groot goed’, maar het kan ook doorschieten, zo is te lezen
in het regeerakkoord dat op 10 oktober is gepresenteerd. Te vrijblijvende
arbeidsrelaties leiden tot onzekerheid bij werknemers, verlies aan ervaring bij bedrijven en te
weinig investeringen in kennis en opleiding.

Nieuwe balans

Het nieuwe kabinet probeert daarom een balans te vinden tussen flexcontracten en
vaste contracten. En dat gebeurt op verschillende manieren. Voor werkgevers moet het financieel
aantrekkelijker en minder risicovol worden om mensen een gewoon arbeidscontract aan te
bieden.
Een van de maatregelen, is een versoepeling van de ketenbepaling. Werkgevers kunnen
voortaan niet 2 maar 3 jaar lang mensen met tijdelijke contracten in dienst houden voordat
er een contract voor onbepaalde termijn aangeboden moet worden.

Transitievergoeding

Ook worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd. Dit moet het voor
werkgevers aantrekkelijker maken om een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.
Indien een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt,
wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjarige contracten (meer dan 2 jaar)
wordt de proeftijd drie maanden.
Daar staat wel tegenover dat werknemers al vanaf hun eerste contract recht hebben op een
transitievergoeding. In plaats van de huidige situatie waarbij dat recht pas na twee jaar
dienstverband geldt. Die transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor elk jaar
in dienstverband.
En tot slot worden enkele ‘scherpe kanten’ van de verplichte transitievergoeding voor het
MKB verlicht. Zo is voorgesteld om werkgevers te compenseren voor verschuldigde
transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid. Ook hoeft er geen transitievergoeding worden betaald bij ontslag om
bedrijfseconomische redenen, als een cao-regeling van toepassing is.

Zekerheid

Om een lang verhaal kort te maken; dit kabinet geeft werknemers met een vast contract iets
minder zekerheid vanwege de langere proefperiode en het versoepelde ontslagrecht.
Flexibele werknemers krijgen daarentegen iets meer zekerheid omdat ze eerder recht
hebben op een transitievergoeding.
Wil je alles over de transitievergoeding nog eens rustig nalezen? Download dan de gratis
whitepaper ‘De transitievergoeding’.

kabinet

Populairst