Spring naar de hoofdtekst

De belangrijkste HR-wijzigingen van het nieuwe kabinet

Het toekomstige kabinet heeft zijn plannen klaar. De conclusie? De flexibele arbeidsmarkt is aan het doorschieten. In het regeerakkoord staan
daarom verschillende maatregelen beschreven om dit te repareren.

nieuwe

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben hun plannen klaar. Hun conclusie? De flexibele arbeidsmarkt is aan het doorschieten. In het regeerakkoord van het kabinet staan daarom verschillende maatregelen beschreven om dit te repareren.

De flexibele arbeidsmarkt is een ‘groot goed’, maar het kan ook doorschieten, zo is te lezen in het regeerakkoord dat op 10 oktober is gepresenteerd. Te vrijblijvende arbeidsrelaties leiden tot onzekerheid bij werknemers, verlies aan ervaring bij bedrijven en te weinig investeringen in kennis en opleiding.

Nieuwe balans

Het nieuwe kabinet probeert daarom een balans te vinden tussen flexcontracten en vaste contracten. En dat gebeurt op verschillende manieren. Voor werkgevers moet het financieel aantrekkelijker en minder risicovol worden om mensen een gewoon arbeidscontract aan te bieden. Een van de maatregelen, is een versoepeling van de ketenbepaling. Werkgevers kunnen voortaan niet 2 maar 3 jaar lang mensen met tijdelijke contracten in dienst houden voordat er een contract voor onbepaalde termijn aangeboden moet worden.

Transitievergoeding

Ook worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd. Dit moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Indien een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjarige contracten (meer dan 2 jaar) wordt de proeftijd drie maanden. Daar staat wel tegenover dat werknemers al vanaf hun eerste contract recht hebben op een transitievergoeding. In plaats van de huidige situatie waarbij dat recht pas na twee jaar dienstverband geldt. Die transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor elk jaar in dienstverband. En tot slot worden enkele ‘scherpe kanten’ van de verplichte transitievergoeding voor het MKB verlicht. Zo is voorgesteld om werkgevers te compenseren voor verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook hoeft er geen transitievergoeding worden betaald bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, als een cao-regeling van toepassing is.

Zekerheid

Om een lang verhaal kort te maken; dit kabinet geeft werknemers met een vast contract iets minder zekerheid vanwege de langere proefperiode en het versoepelde ontslagrecht. Flexibele werknemers krijgen daarentegen iets meer zekerheid omdat ze eerder recht hebben op een transitievergoeding.

Wil je alles over de transitievergoeding nog eens rustig nalezen? Download dan de gratis whitepaper ‘De transitievergoeding’.

kabinet

Populairst