Spring naar de hoofdtekst

Bepalende factoren voor het succes van HR Outsourcing

Het begrijpen van de HR-outsourcing relatie in de context van partnership en kennis, kan organisaties helpen om HR-outsourcing succesvol te maken.

De groei in outsourcing, met name human resource (HR) outsourcing, is veroorzaakt door de voortdurende wens en daaruit volgende acties van bedrijven om kosten te verlagen. Organisaties willen zich concentreren op strategische onderwerpen en tegelijkertijd de service aan de werknemers verbeteren.

Hoewel HR werk vroeger vooral bekend stond als het uitvoeren van administratief werk, wordt er nu meer en meer strategische input gevraagd om de organisatie concurrerend te maken en moeilijke tijden te helpen doorstaan. Outsourcing is soms een trigger en soms een logisch gevolg van een herstructurering van de HR functie. Het is een heroriëntatie van werkzaamheden en inzet van HR-middelen. Sommigen zeggen; meer doen met minder.

De markt voor outsource dienstverleners is hard gegroeid. Waar men vroeger bij meerdere externe partijen een of twee taken onderbracht zie je steeds meer dat alle HR outsourcing activiteiten aan een partij worden toevertrouwt. De kwaliteit van de relatie tussen een klant en een leverancier en de kwaliteit van de service die een leverancier aan de klant levert, is de sleutel die het succes of falen van een outsourcing traject bepaalt. Er valt echter veel voor te zeggen dat de kwaliteit van relatiemanagement en de servicekwaliteit ondergesneeuwd zijn bij het succesvol laten slagen van een outsourcing traject.

Vaak hebben managers nog onvoldoende kennis over het selecteren van de juiste dienstverleners en het managen van de outsourcing partner. Het onderhouden van de relatie tussen bedrijf en outsource dienstverlener is steeds complexer geworden. Beide partijen kunnen verschillende wensen op de agenda hebben bij het ontwikkelen en onderhouden van HR outsourcing overeenkomst. Bovendien kan onvoldoende keuze van mogelijke outsourcing partners het succes en de kwaliteit belemmeren. Regelmatig kiezen organisaties niet voor de juiste partners en kunnen daardoor geen stabiele en betrouwbare relatie opbouwen met hun serviceproviders. Om de kwaliteit en een succesvolle outsourcing te waarborgen moeten er goede selectiecriteria zijn. Los van de taakinhoud en prijs moet er veel meer aandacht zijn voor de aanwezige expertise in relatieonderhoud bij de outsourcing partners en vooral ook de culturele fit.

Hoe vanzelfsprekende de waarde van een culturele fit en de kwaliteit van het onderhouden van de relatie ook mag lijken, deze wordt te vaak als vanzelfsprekend gezien. Het hebben van diepgaande kennis over het bedrijf en de sector van de klant, het ontwikkelen van vertrouwen en aandacht voor communicatie hebben een significant effect hebben op het succes van HR-outsourcing. Daarom kan het begrijpen van de HR-outsourcing relatie in de context van partnership en kennis, organisaties helpen om HR-outsourcing succesvol te maken.

Download de whitepaper

Populairst