Spring naar de hoofdtekst

Bereid je voor op chronisch zieken

In 2030 zijn er naar verwachting 7 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Bent u hier op voorbereid?

In Groot-Brittannië zijn werknemers die ziek zijn verplicht om na een week ziekteverlof een dokter te bezoeken. Maar de huisartsen hebben het hier zo druk mee dat ze die verplichting willen versoepelen. Een zieke werknemer zou pas na twee weken verplicht moeten worden om een arts te raadplegen. In Nederland speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol bij de diagnose en het vervolgtraject van zieke werknemers. En die rol wordt alleen maar belangrijker in de komende jaren, want het aantal mensen met een chronische ziekte zal tot 2030 verder stijgen, zo berekende de Sociaal- Economische Raad (SER) onlangs. De SER publiceerde eind april een advies over werken met een chronische ziekte. Een groot deel van de chronisch zieken is aan het werk en met veel van hen gaat het goed, maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal.

Chronisch zieken

In 2030 zijn er naar verwachting 7 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Het klinkt misschien verrassend, maar dat is vooral goed nieuws. Doordat ziektes steeds eerder worden opgespoord en beter te behandelen zijn, blijven mensen met een chronische ziekte langer leven. Een groot deel van hen is zonder al te veel problemen aan het werk, maar sommigen dreigen uit te vallen of staan onnodig langs de zijlijn, aldus de SER.

Dialoog en begrip

In het advies doet de SER aanbevelingen om beter voorbereid te zijn op die groei aan chronisch zieke werknemers. En hoewel het misschien een open deur lijkt, is een goede dialoog hierbij erg belangrijk. En dat begint met wederzijds begrip tussen de werkgever, de betrokken medewerker en collega’s. Want gebrek aan kennis bij werkgevers en collega’s kan leiden tot onbegrip en onvrede op de werkvloer. Daarom zouden bedrijfsartsen, kennis- en expertisecentra en patiëntenorganisaties meer kennis moeten krijgen en moeten verspreiden over chronische ziektes. Ook bestaan er plannen om een centraal informatiepunt over ‘chronische ziektes en werk’ op te zetten.

Goed geïnformeerd

Of dat allemaal gaat werken, zal de tijd leren. Feit is wel dat werkgevers en werkenden vaak weinig kennis hebben van de arbowetgeving en van subsidieregelingen voor bijvoorbeeld werkplekaanpassingen en jobcoaching. Juist daar liggen kansen voor de HR-professional. Je kunt ongekende toegevoegde waarde bieden door goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving rondom deze onderwerpen en door hier tijdig bij te springen. En met behulp van slimme HR-software wordt het eenvoudiger om de chronisch zieke medewerker te helpen bij het langer uitvoeren van zijn werk.

Wie zijn verzuimkosten omlaag wil brengen, zal deze eerst goed in kaart moeten brengen. Als je daarbij wel wat hulp kunt gebruiken, download dan de gratis whitepaper ‘Re-integratie tijdelijke werknemer‘.

chronisch ziekten

Populairst