Spring naar de hoofdtekst

HR succesfactoren invoering e-HRM

In deze whitepaper geven twee onafhankelijke e-HRM-deskundigen advies en presenteren gezamenlijk acht factoren die bijdragen tot het succes van e-HRM.

In deze whitepaper worden de HR succesfactoren van de invoering van een HRM-systeem besproken. Twee onafhankelijke eHRM-deskundigen geven advies en presenteren gezamenlijk acht factoren die bijdragen tot het succes van eHRM. Wat zijn HR succesfactoren voor de invoering van eHRM? Twee onafhankelijke eHRM-deskundigen geven advies en presenteren gezamenlijk acht factoren die bijdragen tot het succes van eHRM.

HR Succesfactoren bij eHRM

Het managementteam heeft doorgaans hoge verwachtingen van de invoering van een nieuw HRM-systeem. De focus is vaak dat de gedane investeringen zo snel mogelijk worden terugverdiend. Hoe kunnen organisaties er voor zorgen dat HRM-systemen inderdaad zo succesvol zijn als van tevoren wordt gehoopt? Welke best practices kunnen worden gehanteerd bij de selectie en de implementatie van deze systemen? Op die vragen geeft deze whitepaper een antwoord. In de eerste plaats moet een duidelijk antwoord worden gegeven op de vraag: welk probleem moet de software vooral oplossen? Ook is het belangrijk om goed te luisteren naar kerngebruikers, door ze in de eerste plaats op te nemen in het projectteam voor de selectie van de nieuwe HRM-software. Een goede gebruikersvriendelijkheid draagt verder bij aan de acceptatie van een nieuw HRM-systeem, net als trainingsworkshops waarop medewerkers kennismaken met de mogelijkheden van de software. Managers en andere medewerkers zien hierdoor sneller de voordelen die deze software biedt, waardoor maximaal draagvlak ontstaat voor het gebruik van eHRM. Organisaties kunnen daardoor eerder profiteren van een lagere werkdruk, grotere efficiëntie, lagere kosten en een hogere medewerkerstevredenheid.

Inhoud whitepaper

  • Zorg voor voldoende draagvlak
  • Analyseer de gebruiker
  • Stel de juiste diagnose
  • Kies prioriteiten
  • Schaf e-HRM aan die op de toekomst is voorbereid
  • Wees een goede gesprekspartner voor ICT-afdelingen
  • Zorg voor een laagdrempelig en gebruikersvriendelijk systeem
  • Organiseer gebruikerstrainingen

Populairst