Spring naar de hoofdtekst

Beveiliging persoonsgegevens werknemers

In deze whitepaper lees u alles over de verplichte beveiligingsmaatregelen die u dient te treffen met de komst van de nieuwe privacywetgeving.

Als het om beveiliging van persoonsgegevens gaat, is er een mantra dat u uit het hoofd moet leren: neem passende technische en organisatorische maatregelen. Een van de hoofdpunten uit de AVG is namelijk dat uw organisatie passende en organisatorische maatregelen moet nemen om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen.

In deze whitepaper lees u alles over de verplichte beveiligingsmaatregelen die u moet treffen met de komst van de nieuwe privacywetgeving.

Download whitepaper!

Persoonsgegevens zorgvuldig verwerken

De vrije vertaling is dat u persoonsgegevens op een zorgvuldige manier moet opslaan en verwerken. Dit raakt juist uw vakgebied, omdat u veel met persoonsgegevens van werknemers te maken heeft, en u die in een beschermde omgeving moet verwerken. Dat is onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) ook al zo, maar er zijn nieuwe elementen toegevoegd in de AVG, zoals het stimuleren van aansluiting bij gedragscodes en het behalen van certificaten om aan te tonen dat u aan de regels voldoet. Een voorbeeld van zo’n certificaat is de ISO 27001. Door dit certificaat te behalen, kunt u aantonen dat uw organisatie voldoet aan bepaalde eisen op het gebied van informatiebeveiliging en de risico’s beheerst.

Populairst