Communicatiemiddelen werknemers

In deze whitepaper, die u onderaan kunt downloaden, vindt u informatie over de WKR regeling voor communicatiemiddelen werknemers en het invoeren van de regeling in uw organisatie.

Als werkgever wilt u uw onderneming zo aantrekkelijk mogelijk maken voor (nieuwe) werknemers. Daarbij staan u meer instrumenten ter beschikking dan afspraken over het loon alleen. Denk aan het faciliteren van een thuiswerkplek, maar ook aan de vergoeding van de telefoonkosten.

Bijtelling privégebruik

Bij dergelijke vergoedingen en verstrekkingen worstelt de overheid traditioneel met het privévoordeel. Bij de telefoon gaat het bijvoorbeeld om de privégesprekken die de werknemer met de voor zijn werk door zijn werkgever verstrekte telefoon voert. Nog niet zo heel lang geleden diende de werkgever een correctie op het loon van de werknemer toe te passen, een zogenoemde bijtelling voor privégebruik.

Communicatiemiddelen werknemers

Ook voor 2015 zijn er weer veranderingen op komst. Met de verplichtstelling van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 verdwijnt de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Hiervoor in de plaats heeft de wetgever een aantal gericht vrijgestelde kosten benoemd en vergoedingen en verstrekkingen die fiscaal op ‘nihil’ mogen worden gewaardeerd. Voor de computers en mobiele communicatiemiddelen is per 2015 het noodzakelijkheidscriterium van belang. Dit criterium bepaalt de speelruimte die u op dit gebied als werkgever heeft.

Onder de werkkostenregeling (WKR) kunt u maximaal 1,2% (2015) van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit is de zogenoemde vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Per 2015 wordt de werkkostenregeling definitief verplicht. Wanneer u nog niet bent overgestapt op de regeling, vraagt dit van u een tijdige aanpassing van uw (loon)administratie.

 

communicatiemiddelen werknemers

0