Spring naar de hoofdtekst

Contractbepalingen

In deze whitepaper stippen we de fasering van het transitieplan nog even kort aan en gaan we dieper in op de contractbepalingen van nieuwe overeenkomsten.

Op weg naar zekerheid over de loonheffingen

Als u zekerheid wilt hebben dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen voor een zzp’er met wie al u werkt of wilt gaan werken, biedt de Wet DBA twee keuzemogelijkheden:

 • U maakt gebruik van een goedgekeurd modelcontract van de Belastingdienst. Als u
  hiermee werkt, bent u gevrijwaard van de inhouding en afdracht van loonheffingen;
  of
 • U legt een eigen contract ter beoordeling voor aan de Belastingdienst. Binnen zes
  weken weet u waar u aan toe bent: wordt dit contract goedgekeurd, dan bent u
  gevrijwaard van de inhouding en afdracht van loonheffingen. Dit goedgekeurde eigen
  contract is vijf jaar geldig.

Het transitieplan

Het transitieplan is bedoeld om alle betrokkenen, zowel aan de kant van de opdrachtgever als die van de opdrachtnemer, in staat te stellen invloed te kunnen uitoefenen op en mede vorm te geven aan de nieuwe werkwijze omtrent de beoordeling van arbeidsrelaties. Het plan ontvouwt zich dan ook in drie fasen, te weten voorbereiding, implementatie en handhaving.

Meer lezen? Download de gratis whitepaper!

VoorkantWhitepaperContractbepalingen

Populairst