Spring naar de hoofdtekst

De ambities van de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Er bestaan nogal veel twijfels of de Wet werk en zekerheid (Wwz) zal leiden tot de gewenste effecten. In deze blog een toelichting.

Het laatste pakket aan nieuwe regels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) rondom het ontslagrecht zijn per 1 juli van kracht geworden. Dat zal niemand zijn ontgaan, want er is nogal veel over gediscussieerd.

De praktijk zal moeten uitwijzen of de wet zal leiden tot de gewenste effecten. Daarover bestaan nogal veel twijfels. In juni verscheen een onderzoek van Berenschot waaruit bleek dat niet meer dan 6 procent van de HR-professionals denkt dat de Wwz voor meer zekerheid op een vast contract zorgt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt wel dat sommige fijne extra’s voor werknemers verdwijnen als gevolg van die nieuwe wet. Van de werkgevers die met de vernieuwde werkkostenregeling bezig zijn, zegt maar liefst 44 procent dat ze de fietsregeling hebben afgeschaft. Ook het vergoeden van (een deel van) het abonnement van de sportschool is door 14 procent van de werkgevers de nek omgedraaid als gevolg de invoering van de Wwz.

Wwz voor flexwerkers

De voornaamste kritiek op die Wwz is dat de nieuwe wetgeving onvoldoende aansluit op de praktijk. Aan de andere kant is het wel te verklaren waarom de overheid ingrijpt. Er zijn steeds meer flexibele werknemers en die zouden door de Wwz meer rechtszekerheid moeten krijgen, maar tegelijkertijd blijken er niet zoveel organisaties (iets minder dan de helft) te zijn die beleid hebben rondom flexibele werknemers. Als je bedenkt dat 84 procent van de bedrijven één of meerdere flexibele arbeidskrachten in dienst te heeft, gaat het dus om behoorlijk veel organisaties zonder flex-regels.

Een reële gedachte?

De overheid wil flexwerkers meer zekerheid geven zodat ze eerder kunnen doorstromen naar een vaste baan. Daarom moeten ze sinds 1 juli al na 2 jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract, in plaats van 3 jaar. Als je leest dat slechts 6 procent van de ondervraagde HR-Professionals verwacht dat de Wwz daadwerkelijk voor meer zekerheid op een vast contract gaat zorgen, is de vraag reëel of deze nieuwe regels inderdaad ook meer zekerheid zullen bieden voor de flexwerker.

Ontslagrecht

Ook over het nieuwe ontslagrecht zijn veel twijfels. Belangrijk uitgangspunt van de Wet werk en zekerheid is dat het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar wordt voor werkgevers. Minder dan de helft van de HR-professionals denkt op dit moment dat het voor hen daadwerkelijk goedkoper is geworden om werknemers te ontslaan. Evaluaties moeten nu gaan uitwijzen of de nieuwe regelgeving erin slaagt de ambitieuze doelen te halen. Waar de overheid nog niet in slaagt, is om de complexe regelgeving en hele papierwinkel rondom HR-onderwerpen te vereenvoudigen. Gelukkig slagen HR-softwarepakketten en e-HRM diensten daar beter in.

Wilt u alle wijzigingen van de Wet werk en zekerheid nog eens op een rijtje hebben? Download dan de gratis whitepaper ‘Overgangsrecht en bepalingen in de cao‘.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris? Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

WWZ

Populairst