Spring naar de hoofdtekst

De gevolgen van de wijzigingen in de stamrecht-bv

Een andere belangrijk aspect voor P&O-afdelingen is dat het storten van een gouden handdruk in een stamrecht-bv zo dadelijk mogelijk definitief verleden tijd is.


Het kabinet kwam dit jaar een fiscale bezuinigingsmaatregel overeen die gevolgen heeft voor de populaire stamrecht-bv.  Bedoeling is de heffing van extra belasting door mensen met een stamrecht-bv eenmalig de gelegenheid te geven de daarin gestopte ontslagvergoeding in een keer uit te laten betalen tegen 80 procent van de opgebouwde stamrecht waarde. De werknemer hoeft dan maar over 80% van het bedrag belasting te betalen en 20% dus helemaal vrijgesteld is van belasting. Het stamrecht moet wel voor 15-11-2013 zijn gestort om volgend jaar van de 80% gebruik te maken. 

Het spreekt voor zich dat deze maatregel bedoeld is om de economie een impuls te geven. Een andere belangrijk aspect voor P&O-afdelingen is dat het storten van een gouden handdruk in een stamrecht-bv zo dadelijk mogelijk definitief verleden tijd is. De nu bestaande stamrechtvrijstelling wordt in plannen mogelijk ook geheel afgeschaft. Daardoor vervalt het belastingvoordeel dat de stamrecht-bv nu zo fiscaal aantrekkelijk maakt.

Welke gevolgen heeft de stamrechtvrijstelling voor u als HR-Professional?
Het kabinet is voornemens om per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling af te schaffen. Er kunnen dan geen nieuwe fiscaal gunstige stamrechtconstructies worden ingericht en u dient er rekening mee te houden dat vanaf 2014 een ontslagvergoeding  onderworpen gaat worden aan de loonheffing vanuit het maximum 52% tarief. Mocht uw werknemer nog gebruik wil maken van de stamrechtvrijstelling en de korting van 20%, dan dient u de ontslagvergoeding  naar het stamrecht over te maken vóór 1 januari 2014. U doet er goed aan de aanvraag bij de belastingdienst te melden. Deze handeling is niet verplicht maar de accountant van uw organisatie kan dit als voorwaarde stellen.

Aanpassingen in bepalingen
Houdt u naast de aanvraag ook rekening met de mogelijke aanpassing in de bepalingen. In veel stamrecht bepalingen staat nu nog vermeld dat een werkgever bereid is om mee te werken aan een stamrecht uitbetaling onder het zogenaamde ‘fiscaal voorbehoud’ . Met andere woorden ‘als dit fiscaal toelaatbaar is en dit niet tot extra kosten leidt’.
U doet er verstandig aan om  de voorwaarden over de uitbetaling in een stamrecht samen met uw accountant  kritisch tegen het licht te houden en aan te passen aan de aanstaande veranderingen in 2014.

Populairst