Spring naar de hoofdtekst

De nieuwe ontslagregels, kent u ze al?

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen, als zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest, bij ontslag een transitievergoeding. Dit is een van de aanpassingen binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

In 2014 zijn bijna zeven duizend bedrijven failliet gegaan. Hoewel dat er veel minder zijn dan in 2013, zijn vorig jaar veel mensen hun baan verloren omdat er veel ook is gesneden in de personeelsbestanden van bedrijven. Vervelend, maar soms is het onvermijdelijk.

Het is goed om te weten dat er dit jaar voor werkgevers een aantal zaken rond de ontslagprocedure veranderen. De nieuwe ontslagregels komen voort uit de nieuwe Wet werk en zekerheid. Daarmee probeert de overheid het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers te maken. De wet, die op 1 juli van dit jaar van kracht gaat, is er daarnaast ook op gericht om de werknemer weer zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen.

Zelf ontslagroute bepalen niet meer mogelijk met nieuwe ontslagregels

Met de nieuwe wet is het niet langer mogelijk om zelf een ontslagroute te kiezen, zoals het met de huidige ontslagregels nog wel mogelijk is. Vanaf 1 juli 2015 is de route afhankelijk van de reden voor ontslag. Voordat iemand ontslag krijgt, controleert het UWV of de kantonrechter of het ontslag rechtsgeldig is. Medewerkers die om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen of die worden ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Alleen ontslagprocedures die plaatsvinden met wederzijds goedvinden, hoeven noch door het UWV noch door de kantonrechter goedgekeurd te worden. Ook gaat met de nieuwe wet de ontslagvergoeding op de schop. Vaste en tijdelijke werknemers krijgen, als zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest, bij ontslag een transitievergoeding. Dit is de nieuwe naam voor de huidige ontslagvergoeding. Bovendien wordt de WW-duur beperkt.

Personeelsdossier nog belangrijker

Met de nieuwe Wet werk en zekerheid is het nog belangrijker om zorgvuldig om te gaan met ontslagprocedures. Het regelmatig voeren en documenteren van functioneringsgesprekken wordt hierdoor van cruciaal belang. Ook moet de HR-afdeling een goed personeelsdossier bijhouden zodat op tijd gesprekken plaatsvinden en afspraken kunnen worden vastgelegd en nagekomen. Mocht dat nog geen gewoonte zijn, dan kunt u dit beter op structurele basis gaan doen en niet pas als er een conflict dreigt. Want wanneer het personeelsdossier niet op orde is, loopt u – meer nog dan nu het geval is – het risico dat de kantonrechter besluit het dienstverband niet te ontbinden. Met een e-HRM softwarepakket heeft u de personeelsinformatie overzichtelijk op één plaats en up-to-date. Bovendien hebben uw werknemers altijd en overal toegang tot de informatie in hun eigen personeelsdossier waardoor er minder kans is op fouten. Op die manier bent u beter voorbereid en kunt u eventuele arbeidsconflicten die zich dit jaar voordoen, sneller en gemakkelijker afhandelen.

Wilt u meer lezen over deze en andere nieuwe regels rondom het ontslagrecht binnen de Wet Werk en Zekerheid? Download dan de gratis whitepaper ‘Het nieuwe ontslagrecht en transitievergoeding‘.

Op de hoogte blijven van ander nieuws rondom HRM & Salaris Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!
Ontslagregels

Populairst