Spring naar de hoofdtekst

De Nieuwe Ziektewet: durft u nog tijdelijk personeel aan te nemen?

Heeft u medewerkers met een tijdelijk contract ziek uit dienst laten gaan vanaf 1-1-2012? Of heeft u in de proeftijd afscheid genomen van een medewerker en heeft deze medewerker zich ziek gemeld in het Vangnet Ziektewet?

Heeft u medewerkers met een tijdelijk contract ziek uit dienst laten gaan vanaf 1-1-2012? Of heeft u in de proeftijd afscheid genomen van een medewerker en heeft deze medewerker zich ziek gemeld in het Vangnet Ziektewet? Dan gaat u vanaf 1-1-2014 voor deze medewerkers ook de Ziektewetpremie (vaak volledig) betalen. Mocht deze medewerker ook nog eens doorstromen naar de WGA, dan betaalt u in het slechtste geval aansluitend nog eens 10 jaar door. Alles opgeteld kan dat maar zo rond de € 200.000,- gaan kosten!

Aannemen tijdelijk personeel

Eind 2014 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Hierdoor zijn met ingang van 1 januari 2015 nieuwe regels voor het opnemen van verlof van kracht geworden. Het doel van de nieuwe regelgeving is dat werknemers voortaan flexibeler gebruik kunnen maken van de verlofmogelijkheden en hierdoor werk en zorg beter met elkaar kunnen combineren.

Vereenvoudiging

De nieuwe wet is een vereenvoudiging van de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Werknemers kunnen nu gemakkelijker verlof opnemen of hun arbeidsduur tijdelijk uitbreiden of juist inkrimpen. Bovendien wordt de reikwijdte van de kring van personen voor wie zorgverlof kan worden opgenomen, uitgebreid met familieleden in de tweede graad en anderen met wie de werknemer een sociale relatie heeft. Deze maatregelen sluiten tevens aan bij het beleid om mantelzorgtaken toegankelijker te maken.

Populairst