Spring naar de hoofdtekst

De premie Werkhervattingskas

In deze whitepaper bespreken we (de premie voor) de Werkhervattingskas, een instrumenten die een belangrijke rol spelen bij het in dienst nemen (of houden) van kwetsbare werknemers. 

E-facturatie

Inclusie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

Als u als werkgever werkt of van plan bent te gaan werken met mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben, ontvouwt zich een palet van wettelijke regelingen en subsidies waarvan kennisneming even noodzakelijk als zinvol is.
De groepen werknemers om wie het hier kan gaan zijn mensen met een ziekte of handicap, oudere werknemers of jongeren die als gevolg van ziekte of handicap een scholingsachterstand hebben opgelopen. Het kabinet ziet de inclusie van deze mensen op de arbeidsmarkt als een belangrijk beleidspunt en ontwikkelde daarvoor speciale regelgeving.
Afhankelijk van uw bedrijfsomvang zijn er verplichte en onverplichte maatregelen. In deze whitepaper bespreken we (de premie voor) de Werkhervattingskas. Een instrumenten die een belangrijke rol spelen bij het in dienst nemen (of houden) van kwetsbare werknemers.

De Werkhervattingskas: hoe zit dat?

De overheid voert sinds de jaren ’90 een beleid dat is gericht op terugdringing van het ziekteverzuim en vermindering van de instroom van werknemers in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Gedurende de eerste twee jaar ziekte is er de loondoorbetalingsplicht. Een werknemer die na twee jaar ziekte en als gevolg van arbeidsongeschiktheid minder dan 65% kan verdienen van zijn oude loon, valt onder de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Deze WIA kent twee soorten uitkeringen. De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA).
Meer lezen over de Werkhervattingskas? Download de gratis whitepaper.

Populairst