Whitepaper: Wat zijn de sleutelindicatoren voor jouw bedrijf?

Key performance indicators (kpi’s), oftewel sleutelindicatoren, worden door steeds meer organisaties gebruikt om de juiste beslissingen te nemen. Zowel operationeel als financieel.

Voor elk type organisatie zijn de kpi’s anders. Je stelt ze namelijk in op de onderdelen in je bedrijfsproces die een sleutelpositie innemen als het gaat om het resultaat. Bij productiebedrijven ligt dat ergens anders dan voor projectorganisaties.

We helpen je graag op weg

Visma Software heeft veel ervaring met de inzichten die projectorganisaties nodig hebben om tot de juiste beslissingen te komen. De meestgebruikte kpi’s hebben we daarom in de whitepaper ‘Wat voor jouw bedrijf sleutelindicatoren zijn’ uitgewerkt.

De meest gebruikte kpi’s bij projectorganisaties

Afhankelijk van de complexiteit van de projecten die je uitvoert, de grootte van je organisatie en de gelaagdheid van je bedrijf zijn meer of minder sleutelindicatoren nodig. Door stap voor stap je bedrijfsproces te doorlopen, kun je in kaart brengen welke onderwerpen voor jouw projectorganisatie als sleutelindicatoren gelden.

Om je vast op weg te helpen bevat de whitepaper de meestgebruikte kpi’s bij projectorganisaties:

  • Gewogen waarde salestrajecten
  • Factureringsprognose op basis van slagingskans
  • Benodigde uren voor de realisatie van het project
  • Verwachte kosten (arbeid en inkoop)
  • Verwachte marge
  • Gemiddeld gerealiseerd uurtarief

Sleutelindicatoren in praktijk brengen met behulp van software

De formules van de bovenstaande sleutelindicatoren kunnen met behulp van Visma Severa, de alles-in-één-cloudoplossing voor projectorganisaties, eenvoudig ingevuld worden.

Download whitepaper

Over de auteur

Niels Olthuis is Product Marketeer Visma Severa bij Visma Software

0