Spring naar de hoofdtekst

De succesfactoren van startups

Rond het begrip startups hangt vaak een sfeer van jong, snel en succesvol. Hoe pas je de succesfactoren van startups toe op je eigen bedrijf?

Rond het begrip startups hangt vaak een sfeer van jong, snel en succesvol. Het is de droom van menig ondernemer om binnen enkele jaren na je start al vele miljoenen euro’s waard te zijn.

Feit is in ieder geval dat er weinig duidelijkheid is over welk bedrijven nu wel als startup worden gezien en welke niet. Startups hebben vaak wel wat aspecten gemeen. Wat veel van die startups kenmerkt, is bijvoorbeeld de platte organisatiestructuur. Maar weinig succesvolle startups kennen een heel hiërarchische opbouw. Dat heeft zo zijn voordelen. Decentrale bedrijven geven hun werknemers individueel meer verantwoordelijkheden en dat leidt tot een groter gevoel van betrokkenheid en gevoel van controle bij die werknemer.

Bovendien voelen sollicitanten zich eerder aangetrokken door decentrale organisaties en zijn werknemers vaak van mening dat gedecentraliseerde bedrijven zorgen voor een grotere mate van procedurele rechtvaardigheid ten opzichte van werknemers.

Maar er is ook kritiek op deze organisatiestructuur. Zo zou het gebrek aan leiderschap zorgen voor het uitblijven van belangrijke beslissingen. En sommige werknemers gedijen simpelweg gewoon beter als ze in een organisatie werken waar een manager vertelt wat de moeten doen en waar ze zelf weinig besluiten hoeven te nemen.

Betrokkenheid in startups

Die betrokkenheid en daarmee samenhangend de inzet van de medewerkers is een belangrijk onderdeel van het succes van startups. Betrokkenheid op de werkvloer leidt tot een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en betere serviceverlening. Onderzoek heeft ooit aangetoond dat bedrijven die het goed doen op het gebied van medewerkersbetrokkenheid, ook zakelijk succesvoller zijn en een hogere omzet genereren.

Hoe verhoog je dan die betrokkenheid als je geen startups bent? Je kunt overwegen om een bestaande organisatie ‘platter’ te gaan indelen, al is dat nogal een karwei. Ook een soort aandelenprogramma kan werken. Maak bijvoorbeeld alle medewerkers voor een klein stukje eigenaar of aandeelhouder van het bedrijf (of een onderdeel daarvan). Allemaal een stukje eigenaar en als het goed gaat dan kunnen ze daarvan profiteren. Je streeft dan allemaal dezelfde doelen na, net zoals dat gebeurt bij veel startups. Misschien iets voor de grote banken om hun eigen organisatiestructuur eens kritisch onder de loep te nemen.

Wil je intern ook werken als een startup? Download dan eens de gratis whitepaper ‘Zo formeert u een e-HRM werkgroep‘ en lees daarin alles over het vormen van je eigen interne dreamteam.

Populairst