Spring naar de hoofdtekst

De toekomst is aan talent gedreven organisaties

De organisatie van de toekomst is talent gedreven, er is veel ruimte voor slimme medewerkers die pro-actief worden gestimuleerd in hun passie.

Visma Community
Samenwerking tussen HR en afdeling Financiën

In veel zakenbladen wordt er aan gerefereerd; de traditionele organisaties uit de 20e eeuw komen steeds meer onder druk te staan en lopen nu en in de komende jaren op hun laatste benen. Klanten hebben steeds minder boodschap aan ‘organisaties’ maar zijn opzoek naar oplossingen. We willen geholpen worden. Daar komt bij dat de medewerker van de toekomst geen ‘assets’ meer wil zijn van de organisatie. De nieuwste generatie medewerkers zet vanuit haar intrinsieke motivatie zijn talenten en vertrouwen in zodat ze een eigen bijdrage kan leveren aan een project waar ze zelf in gelooft.

Overgang naar een nieuwe organisatievorm
De organisatiestructuur van de 21e eeuw zal er anders uitzien. Beslissingen worden genomen door diegenen die het meest erbij betrokken zijn. In plaats van afhankelijkheid van enkele experts, zijn moderne ondernemingen gebaseerd op de effectiviteit van meerdere expertise team. Die soms alleen maar blijven bestaan totdat het probleem is opgelost. Zo’n team kan bestaan uit eigen medewerkers aangevuld met externen.

De toekomst van talent

In de organisatie van de toekomst is er dus veel ruimte voor slimme en medewerkers met talent die pro-actief worden gestimuleerd in hun passie. HR dient er goed aan deze medewerkers met talent als ondernemers te zien en hen te stimuleren ook risico’s te nemen. Om hiermee hen nieuwe vaardigheden te leren of aan te sporen tot het vinden va innovatieve oplossingen  voor de markten van morgen. Het is al duidelijk dat organisaties die zich moeiteloos in organisatienetwerken bewegen met oog voor talentontwikkeling de bedrijven zijn die de gewenste unieke en vernieuwende oplossingen aandragen en de nieuwe generatie van medewerkers weten te boeien.

Talent gedreven ondernemen ook voor hogere productiviteit

Bedrijven met deze bevlogen medewerkers laten ruim 20% meer productiviteit zien. Ze zijn succesvoller, leveren meer kwaliteit, hebben een lager ziekteverzuim en minder verloop. Medewerkers van zo’n organisatie zijn autonoom (zelfsturend) en voelen zich verbonden met het bedrijf. Kortom; Organisaties en leidinggevenden die talenten  een werkomgeving bieden waarin de eigen verantwoordelijkheid centraal staat zullen de meest gewilde organisaties voor het komende decennium zijn.  Het is verstandig nu hier al uw organisatie voor in te richten.

Populairst