Spring naar de hoofdtekst

De toekomst van HR

Blijven leren en ontwikkelen is de nieuwe weg naar de top. Veranderingen gaan razendsnel, zo ook binnen de HR-branche. Ben je er klaar voor om samen met ons op de trein naar de toekomst te stappen?

Veranderingen gaan razendsnel, zo ook binnen de HR-branche. Ben je er klaar voor om samen met ons op de trein naar de toekomst te stappen? Mijn naam is Hans Janse en ik ben mede verantwoordelijk voor de strategische richting van onze software- en dienstportefeuille. In deze blogreeks blik ik vooruit en schets ik een beeld van HR in 2020. Voor welke uitdagingen komen organisaties te staan en wat gaat er veranderen? Wat zijn de trends en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? In deze vierde blog ga ik het hebben over het belang van blijven ontwikkelen.

Studeren, een bijpassende baan vinden en voor dezelfde werkgever werken tot de medewerker met een gouden speld of horloge het pand verliet en kon genieten van een welverdiend pensioen. Nog geen twintig jaar geleden was dit het ideaalplaatje. Hoewel een dergelijke overzichtelijke wereld iets is waar we nog weleens naar terug kunnen verlangen, is dit vandaag de dag niet meer de standaard. In eerdere blogs schreef ik over steeds sneller veranderende organisaties en zagen we dat dit vraagt om een andere manier van talent werven (talent acquisitie). Uiteindelijk maken mensen het verschil binnen een organisatie, dus zagen we ook dat employee experience meer dan ooit aandacht moet krijgen van HR en de gehele organisatie. Nu is het tijd om in te zoomen op de ontwikkeling van mensen om continu inzetbaar te blijven.

Medewerkers willen werk dat bijdraagt aan zijn inzetbaarheid en geluk op de lange termijn en dat is niet perse organisatie gebonden.

Als we kijken naar eerder beschreven trends en de snelheid waarmee bedrijven en business modellen veranderen, is de logische conclusie dat medewerkers moeten zorgen dat ze in staat zijn om deze veranderingen te volgen en daarnaast ook moeten passen bij de behoeftes van organisaties. Daarnaast heeft de medewerker van nu ook een intrinsieke motivatie om zich te blijven ontwikkelen. Hij wil werk dat bijdraagt aan zijn inzetbaarheid en geluk op de lange termijn en dat is niet perse organisatie gebonden. Dit nieuwe perspectief brengt een nieuwe dynamiek met zich mee en stelt HR voor een uitdagend vraagstuk: hoe ondersteun ik deze behoefte van zowel de organisatie als van de medewerker?

Duurzaam ontwikkelen

HR helpt om de medewerkers inzetbaar te houden, passend bij de ambities van de organisatie.

In plaats van zich te focussen op een baan voor het leven, vinden medewerkers het belangrijk om continu nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier blijven zij inzetbaar voor de organisatie waar zij nu werken, maar eventueel ook voor andere organisaties. Dit vraagt om een andere aanpak van HR. Het is belangrijk om als HR de verbinding te leggen tussen de (veranderende) behoefte van de organisatie en de bijbehorende skills van de medewerker. Wanneer zij zicht hebben op wat het bedrijf nu, maar ook morgen en overmorgen nodig heeft, kan HR ook inventariseren of de huidige medewerkers nog binnen de organisatie passen. Op deze manier kan HR erachter komen dat er een verandering aankomt waar de skills nog niet of bijna niet voor in huis zijn. Dit beïnvloedt het talent acquisitie-proces of leidt tot bijvoorbeeld outsourcing en/of inhuur. Daarnaast kan dit ook richting geven aan de ontwikkeling van de medewerkers. HR helpt zo om de medewerkers inzetbaar te houden, passend bij de ambities van de organisatie. Dit is het eerste aspect waar HR een cruciale rol kan spelen in het sturen van ontwikkeling vanuit het bedrijfsbelang.

Stel de medewerker centraal

Aan de andere kant zit natuurlijk ook de medewerker. De medewerker van nu en van de toekomst kijkt naar zijn carrière zoals hij ook opgroeit in deze wereld: beoordelen, snel informatie delen en directe uitwisseling van feedback. Hij wil controle over zijn eigen leerpad en blijft alleen voor dezelfde organisatie werken als hij kan blijven leren en als zijn kwaliteiten worden gewaardeerd. Hier is het belangrijk dat HR ervoor zorgt dat de medewerker centraal gesteld wordt. Laat de medewerker zien en voelen dat hij aan het roer van zijn eigen loopbaan staat en geef hem te allen tijde tools om inzicht te krijgen in zijn individuele waarde en ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie alle tools aanreikt die een medewerker nodig heeft om competent, betrokken, tevreden en gezond te zijn én te blijven. Investeer in opleiding & ontwikkeling, motivatie & feedback, arbeidsrelatie & arbeidsvoorwaarden en vitaliteit.

Stop met het ontwikkelen van carrièrepaden, verleg de focus binnen HR en laat medewerkers hun eigen loopbaan bepalen.

Tijd dus om het duurzaam personeelsbeleid als organisatie te omarmen. Stop met het ontwikkelen van carrièrepaden, verleg de focus binnen HR en laat medewerkers hun eigen loopbaan bepalen. Wees niet bang voor vertrekkende medewerkers met veel kennis, ze kunnen altijd terugkomen en er komen weer nieuwe medewerkers met kennis voor terug. Dit maakt innovatie voor zowel de organisatie als de hele samenleving mogelijk. Stel medewerkers in staat om zich in jouw organisatie verder te ontwikkelen en stel je op als hoogwaardig zakenpartner. Schrap bijvoorbeeld de vraag ‘waar de medewerker over vijf jaar wil staan’. Dit is meer dan ooit onvoorspelbaar geworden. Onderzoek eerder het leer- en aanpassingsvermogen en de houding ten opzichte van verandering. Op deze manier leren medewerkers van jou, maar jij ook van medewerkers.

Populairst