Spring naar de hoofdtekst

De toekomst van werk gaat over het compleet herontwerpen van onze organisaties

Als we het beste talent uit de markt willen aantrekken en behouden, moeten we ons richten op een nieuwe employee experience.

Jacob Morgan is futurist, keynote spreker over de toekomst van werk en auteur van drie bestsellers. Zijn laatste boek The employee experience advantage wakkert de discussie over employee experience aan. “We verdienen het om te werken bij een bedrijf dat aandacht heeft voor een prettige werkomgeving.” De employee experience gaat over het echt kennen en begrijpen van je medewerkers waarbij je zaken als cultuur, technologie en de fysieke werkplek centraal stelt en alles concentreert rond de mensen die er werken. Als we het beste talent uit de markt willen aantrekken en behouden, moeten we ons richten op een nieuwe employee experience. 

Investeren in de relatie

Mensen willen in een prettige werkomgeving werken. En als zij dat belangrijk vinden, dan moet jij je als werkgever daar ook druk om maken. Vergelijk het met een huwelijk. Als je partner iets belangrijk vindt, dan houd je daar ook rekening mee. Zo investeer je in je relatie. Feitelijk geldt hetzelfde binnen een organisatie. We verdienen het om te werken bij een bedrijf dat aandacht heeft voor haar medewerkers.”

Met resultaat

“De ROI van investeren in employee experience is onmiskenbaar.”

In de afgelopen jaren interviewde Jacob 150 bestuurders en analyseerde hij meer dan 250 internationale bedrijven. Zo ontdekte hij dat de bedrijven die zich richten op employee experience, veel vaker op ranglijstjes verschijnen zoals ‘Best Place To Work’, ‘Hall of Fame’ of ‘The World’s Most Innovative Companies List’. De ROI van investeren in employee experience is onmiskenbaar en doorgaans twee keer hoger dan bij organisaties die dat niet doen. Investeren in employee experience resulteert in een toename van de productiviteit, winst en opbrengst per medewerker.

Wie is de eigenaar van employee experience?

Meestal is de HR-afdeling de voorvechter en pleitbezorger van employee experience. Zij initiëren nieuwe concepten en zwengelen het gesprek aan rond dit onderwerp. Maar zij moeten samenwerken met IT, de financiële afdeling, facilitair beheer en huisvesting. De leidinggevenden op bestuursniveau, met de CEO voorop, spelen ook een belangrijke rol. En daarnaast moet iedere manager op elk niveau zich hard maken om zijn medewerkers beter te begrijpen. En minstens even belangrijk: de medewerkers zelf spelen ook een grote rol in de employee experience. Zij moeten zich uitspreken, aangeven wat ze belangrijk vinden en feedback teruggeven aan de organisatie. Medewerkers moeten zich zelf verantwoordelijk voelen en in actie komen. Ze kunnen niet rustig afwachten en van HR verwachten dat zij hun problemen oplost.

Wat betekent dit voor de rol van HR?

Jacob: “Mensen zoeken niet meer naar een baan, maar naar kwaliteit van leven. Om die reden proberen bedrijven hun kantoren een gevoel van thuis mee te geven. Daarbij verschuift de rol van HR. Zij zouden niet te veel tijd moeten spenderen aan alle traditionele dingen, maar hun aandacht moeten verleggen naar de veranderingen die medewerkers en organisaties doormaken.

Verder kijken

Het hoofd HR van Unilever geeft bijvoorbeeld aan dat ze slechts 20 procent van haar tijd besteedt aan reguliere HR-werkzaamheden en het restant aan de transformatie die medewerkers doormaken. Je moet verder kijken dan je gewend was te doen met je traditionele instrumenten. Het is tegenwoordig belangrijker om te begrijpen hoe je moet sturen op dit transformatieproces. In plaats van uitsluitend aandacht te hebben voor in- door- en uitstroom, en regels en procedures, moet HR zich gaan bezighouden met nieuwe technologieën, gebruikservaringen, betrokkenheid, organisatieontwerp en nog veel meer.”

“Je moet verder kijken dan je gewend was te doen met je traditionele instrumenten.”

Je hoeft niet te stoppen met het uitvoeren van traditionele HR-taken maar je moet óf mensen aanwijzen binnen je team om het op te pakken, óf je outsourcet die onderdelen. Jacob: “Als je dat niet doet, raak je in de problemen. Bij andere bedrijven vragen ze zich al af hoe ze hun employee experience kunnen verbeteren, terwijl jij je nog bezighoudt met vragen rondom betaling en ontslag.”

Organisatieontwerp en innovatie

“De rol van HR verandert naar een rol waarin organisatieontwerp en innovatie van groot belang zijn.”

Deze transformatie naar employee experience als speerpunt binnen je organisatie is spannend en moeilijk tegelijkertijd. “Je probeert een grote multinational als Unilever of McDonald’s te veranderen, maar hoe verander je de manier waarop medewerkers zich gedragen? Het is een enorme uitdaging en er ligt geen vastomlijnd plan dat je kunt volgen. Het is alsof je een schip navigeert in de mist.”
De rol van HR verandert naar een rol waarin organisatieontwerp en innovatie van groot belang zijn. Waarbij zij oog moet hebben voor technologieën die medewerkers gebruiken voor hun werk, de plek waar ze hun werk uitvoeren en de cultuur waar ze zich mee omringen. De toekomst van werk gaat over het compleet herontwerpen van onze organisaties. Daarmee zetten we employee experience pas echt centraal.”

Nieuwe functietitel

Er zijn bedrijven waar men een employee experience officer heeft aangesteld. Jacob: “Het gaat niet om een aparte functietitel, maar over de rol en de taken die deze persoon vervult. Bij Unilever is het Hoofd HR een ‘Chief Human Resource Officer’, bij Airbnb hebben ze een ‘Hoofd Employee Experience’ en bij Accenture een ‘Chief Human Resource and Leadership Officer’. Eigenlijk doen deze mensen hetzelfde: ze focussen op cultuur, fysieke werkplekken en technologie, maar hun functietitels zijn verschillend.

“Alleen functietitels wijzigen maakt niet het verschil.”

Alleen functietitels wijzigen maakt niet het verschil, maar als je echt van plan bent om een verandering in te zetten, dan moet je wel overwegen je functie een andere naam te geven. Medewerkers moeten namelijk weten dat je werk er daadwerkelijk anders uit gaat zien. Het gaat erom dat HR anders gaat denken en handelen.”

Populairst