De transitievergoeding

In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, bespreken we de transitievergoeding. U leest hierin alles over de nieuwe regels per 1 juli 2015.

Met ingang van 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht ingrijpend. Bij een voorgenomen ontslag van een werknemer is de ontslagreden voortaan bepalend voor de ontslagroute. Dit leidt tot de volgende drie mogelijkheden:

  • Ontslag op bedrijfseconomische gronden of langdurend ziekteverzuim loopt via UWV;
  • Ontslag op persoonlijke gronden of een verstoorde arbeidsrelatie (denk aan disfunctioneren, onenigheid over het bedrijfsbeleid of een botsing van karakters) loopt via de kantonrechter;
  • Ontslag met wederzijds goedvinden geschiedt zonder procedure bij UWV of kantonrechter.

Invoering transitievergoeding

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe ontslagrecht is de invoering van de transitievergoeding. Deze vergoeding geldt zowel voor een ontslag via UWV als via de kantonrechter voor iedere arbeidsovereenkomst die op of na 1 juli 2015 onvrijwillig eindigt.

Aan het slot van deze whitepaper bespreken we de zogenoemde billijke vergoeding die naast of (bij een dienstverband korter dan twee jaar) in plaats van de transitievergoeding door de rechter kan worden toegewezen.

Whitepaper Transitievergoeding

0