De veranderende rol van werving en selectie

Om als organisatie tijdig in te spelen op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen wordt een goed doordachte strategische planning steeds belangrijker. Met e-HRM-software houdt u grip op uw activiteiten voor werving en selectie. De software plaatst vacatures automatisch op de door u gewenste vacaturesites en social media. Kandidaten worden gematcht met openstaande vacatures. Daardoor kunt u telkens snel en adequaat handelen. In deze whitepaper, die u onderaan deze pagina kunt downloaden, leest u alles over de veranderende rol van Werving en Selectie. 

Vergrijzing en dubbele ontgroening

De zoektocht naar goed gekwalificeerd personeel wordt er niet eenvoudiger op. Een grote lichting babyboomers gaat de komende jaren met pensioen, zonder voldoende aanwas van onderaf. Bovendien is er voor een aantal beroepen, bijvoorbeeld in de techniek en voor bètapersoneel in verschillende sectoren, een mismatch tussen vraag en aanbod. Dat leidt tot groeiende tekorten op de arbeidsmarkt.

Daarnaast is sprake van een ‘dubbele ontgroening’. Vanwege de lagere geboortecijfers uit de jaren tachtig en negentig betreden steeds minder jongeren de arbeidsmarkt, terwijl zij ook nog eens langer doorleren. De toekomstige krapte vraagt om een andere inzet van instrumenten voor werving en selectie.

Strategische keuzes met werving en selectie

Nu al moeten HRM-afdelingen nadenken over het toekomstige personeelsbeleid om op de langere termijn een zo optimaal mogelijke personeelsbezetting te realiseren. Bedrijven zijn al op korte termijn genoodzaakt in te spelen op de aanstaande tekorten. Voor ICT-functies, administratieve werknemers en controllers die stoppen met werken lukt dat vermoedelijk niet eenvoudig op de Nederlandse arbeidsmarkt of op eigen kracht. Bij onvoldoende aanwas moet een onderneming misschien nu al de keuze maken om bepaalde activiteiten (internationaal) te outsourcen.

Een dergelijke keuze heeft verschillende gevolgen voor de dagelijkse bedrijfsvoering en zeker voor de werving en selectie. Uiteraard zijn deze keuzes en de beslissingen die daarbij horen voor een succesvolle uitvoering strategisch van aard. Bovendien moet u als bedrijf eerst inzicht hebben in de arbeidsmarkt: welke competenties heeft het beschikbare potentieel? Hoeveel tijd kost het werknemers te vinden, in te werken en op het gewenste niveau te krijgen?

werving en selectie

0