Spring naar de hoofdtekst

e-HRM als De verbindende factor van werknemers

Net als andere collaboratie tools binnen een bedrijf zal ook de introductie van een e-HRM systeem moeten leiden tot het bekende draagvlak onder werknemers.

Net als andere collaboratie tools binnen een bedrijf zal ook de introductie van een e-HRM systeem moeten leiden tot het bekende draagvlak onder werknemers. Iets wat alleen tot stand kan komen  als medewerkers er direct de voordelen van inzien en hun enthousiasme gaan delen met collega’s.

Mensen willen -zo blijkt uit het gebruik van Sociale Media- graag onderwerpen en issues met elkaar delen. Zo is dat ook met onderwerpen en zaken die spelen binnen de organisatie. De dialoog en communicatie functionaliteit binnen e-HRM zorgt in feite voor meer transparantie binnen de organisatie doordat feiten met elkaar worden uitgewisseld. Wat werknemers juist intrigeert zijn de mogelijkheden als inspraak op beslissingen in de organisatie via polls en enquêtes, inzicht in bedrijfs- en afdelingsnieuws, het publiceren van lief – en leedberichten en inzicht in werkzaamheden van andere collega’s en afdelingen. Dat social media, het digitale smoelenboek en inzicht in verjaardagen van collega’s worden geïntegreerd . Ze willen meedenken en meebeslissen op alle niveaus.

Hiermee kan e-HRM ook fungeren als een soort barometer voor de sfeer op afdelingen of in de totale organisatie. Een bedrijf heeft baat bij een hoge betrokkenheid van haar medewerkers en zij kan via e-HRM regelmatig de stemming onder het personeel polsen in de vorm van een poll of een enquête. Interne betrokkenheid wordt ook verhoogd doordat collega’s boodschappen delen die betrekkingen hebben op persoonlijke zaken zoals een verjaardag, een bijzonder verkoopresultaat, een benoeming, een jubilaris etc. Een andere manier om medewerkers meer bij de organisatie te betrekken is door via e-HRM een prijsvraag uit te schrijven voor een nieuwe naam van bijvoorbeeld een nieuw product.

Meer openheid tussen collega werknemers

Deze conservaties passen binnen de huidige tendens dat mensen graag via digitale platforms persoonlijke zaken ook in bedrijven willen delen. e-HRM is in staat om deze conservaties  te tracken. Niet vanuit een “big brother is watching you” uitgangspunt maar puur om de sfeer op de werkvloer te polsen. Onder medewerkers is er immers geen gereserveerdheid meer om meer openheid als collega’s naar elkaar te tonen.

e-HRM is de toekomst

De medewerker voelt zich beter geïnformeerd en meer betrokken door de interne communicatie en signaleringsfunctie van e-HRM. Organisaties doen er verstandig aan om in e-HRM-software te investeren. Er is in feite geen weg terug; het is de toekomst en het levert direct winst op door meer efficiency maar ook door meer loyaliteit en betrokkenheid van werknemers onderling.werknemers

Populairst